Årsmeldinger

NOKUT utarbeider hvert år en kort og generell samfunnsrapport som vi kaller NOKUT – året (...). Denne rapporten inneholder direktørens beretning, en kort status for på ansvarsområdene våre, i tillegg til flere artikler relatert til aktiviteter og analyser av virksomheten vår det aktuelle året.