Akkreditering og tilsyn – høyere utdanning

Tilsynsrapportene omfatter både de som har fått positivt vedtak og de som har fått negativt vedtak. 

Ta kontakt med oss hvis det er rapporter du savner: postmottak@nokut.no