Akkreditering og tilsyn – fagskole

Tilsynsrapportene omfatter både de som har fått positivt vedtak og de som har fått negativt vedtak.

Ta kontakt med oss hvis det er rapporter du savner: postmottak@nokut.no