Strategi for utvikling av NOKUT 2020–2025

NOKUTs strategi for 2020–2025 gir retning for utviklingen av NOKUT fram mot 2025. Vi vil årlig vurdere om det er behov for justeringer.

Vi viderefører ambisjonen fra forrige strategiplan om å være en tydelig og synlig ambassadør som bruker et bredt spekter av virkemidler for å sikre og utvikle kvalitet i utdanningene. Samtidig tar vi innover oss nye muligheter og utfordringer som følger av faglig utvikling og endrede rammebetingelser. Strategien er forankret i NOKUTs styre og administrasjon.


Strategi for utvikling av NOKUT 2020–2025 (pdf)