Analyserapportar

NOKUT gjennomfører ulike typar evalueringar, utgreiingar og analysar for å medverke til auka kunnskap om forhold innanfor høgare utdanning og fagskuleutdanning som har betydning for kvaliteten i studia og gi auka kunnskap om forhold knytte til godkjenning av utanlandsk utdanning i Noreg.