Evaluering av arbeidslivsrelevansen i disiplinfag

NOKUT har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å evaluere arbeidslivsrelevansen til et utvalg av disiplinutdanninger i Norge. Prosjektet er knyttet til Kunnskapsdepartementets arbeid med "Arbeidsrelevansmeldingen" og vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for meldingen.

Sentrale spørsmål i evalueringen dreier seg om hva arbeidslivsrelevans er i disiplinfagene, hvilke tiltak og læringsaktiviteter for økt relevans og kobling til arbeidslivet som brukes, hvordan tiltakene fungerer med videre.

Arbeidet startet sommeren 2019 og NOKUT skal levere et utkast til evalueringsrapport senest juni 2020. 11 studieprogrammer innen humaniora, samfunnsvitenskap og matematisk-naturvitenskapelige fag inngår i evalueringen, som vil bli utført av et panel av sakkyndige med støtte fra NOKUT.

Evalueringen er del av fase 2 av prosjektet Operasjon praksis.

Relevante dokumenter og mer informasjon

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med prosjektleder Ingvild Andersen Helseth.


Seminar

Når: 8. januar klokken 10–16
StedPark Inn by Radisson Oslo Airport
Påmeldingsfrist: 6. desember

NOKUT betaler for reise og opphold for de som trenger det. Vi bestiller eventuelle flyreiser, mens tog/buss bestiller du selv og sender oss kvitteringene.

Påmeldingsskjema