Internasjonal rådgivningsgruppe for grunnskolelærerutdanningene – APT

Fra høsten 2017 ble de fireårige norske grunnskolelærerutdanningene til femårige masterprogram. For å stimulere arbeidet med det faglige løftet av nye grunnskolelærerutdanninger (GLU) på masternivå har NOKUT etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet satt ned en internasjonal rådgivende ekspertgruppe som skal samarbeide med de ulike utdanningsinstitusjonene. På engelsk har gruppa fått navnet Advisory Panel for Teacher Education, eller APT.

Bilde: EkspertgruppenEkspertgruppen (fra v.): Auli Toom, Karen Hammerness, Mikael Alexandersson, Marilyn Cochran-Smith (leder), Viv Ellis, Alis Oancea og Lexie Grudnoff

Hva er den internasjonale rådgivingsgruppen?

Kunnskapsdepartementet ba NOKUT i oppdragsbrev av 1. april 2016 om å opprette og drifte en internasjonal rådgivningsgruppe som skal bidra til å utvikle grunnskolelærerutdanninger på høyt nivå gjennom å stimulere institusjonenes kvalitetshevende arbeid. I oppdragsbrevet heter det blant annet at gruppen skal etablere dialog med institusjonene gjennom faglige arrangementer og individuell oppfølging av institusjonene. Gruppen skal stimulere til det faglige løftet av utdanningene og forskningen gjennom råd, anbefalinger og tilbakemeldinger til institusjonene, Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), NOKUT og departementet.

Videre skal gruppen vurdere om nasjonale retningslinjer og studieplaner svarer til internasjonale standarder for god lærerutdanning, identifisere kvalitetshemmende faktorer i lærerutdanningene, og foreslå tiltak som bidrar til faglig løft av utdanningene.

Kunnskapsdepartementet presiserer at gruppen ikke kan gi formelle pålegg, og at den er uavhengig av NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid med GLU-programmene.

Nyheter

Regionale seminarer

Høsten 2017 organiserte rådgivningsgruppen regionale arbeidsseminarer i Bergen, Tromsø og Drammen. Her var de i dialog med de ulike utdanningsmiljøene for å høre om hvordan det går med oppstart av de nye masterprogrammene og hvilke utfordringer de vil møte fremover. Målet var å  komme med råd der det trengs. Les mer om arbeidsseminarene og representanene fra rådgivningsgruppen