Prosjekter i NOKUT

Studentutveksling

Studiebarometeret hadde i 2017 mange spørsmål om studentutveksling. NOKUT har belyst temaet i flere delprosjekter: