Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC)

Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) er et nettverk for de fem nordiske ENIC-NARIC-kontorene.

Disse sentrene ble organisert I 2003 som et resultat av økt samarbeid mellom de nordiske godkjenningsorganene. Formålet var å realisere Reykjavik-erklæringen om gjensidig godkjenning av høyere utdanning i de nordiske landene, og etablere en formålstjenlig arbeidsdeling i godkjenningsarbeidet.

Nettverket initierer felles nordiske prosjekter for gjensidig læring, og bidrar til å redusere barrierer for evaluering og godkjenning av utenlandske utdanningsdokumenter i Norden. Mer om NORRIC