Viktig informasjon for fagskolestudenter og fagskoler

Regjeringen har bestemt at alle fagskoler skal holde stengt til og med 26. mars, med mulighet for forlengelse. Under har vi samlet nyttig informasjon for de fagskolene og fagskolestudentene som påvirkes av dette.

NOKUT har full forståelse for at dette er en krevende situasjon for landets fagskolestudenter og fagskoler. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) skal NOKUT fremover fungere som et informasjonskontor for deg som har spørsmål om drift og gjennomføring av fagskoleutdanning.

Her finner du spørsmål og svar om fagskole og koronavirus

Hvor kan jeg stille spørsmål?

NOKUT vil fortløpende oppdatere informasjon for fagskoler og fagskolestudenter på www.nokut.no, Facebook og Twitter.

NOKUT-ansatte vil også være tilgjengelige for fagskolespørsmål via fagskole@nokut.no, eller ved å kontakte vårt sentralbord på telefon 21 02 18 00. Siden vi har mye å gjøre kan det dessverre ta litt tid å få svar.

For alle spørsmål om studiestøtte, se lanekassen.no. For spørsmål om universiteter og høyskoler, se Kunnskapsdepartementets hjemmesider.

Les oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet her

Del med andre