Viktig informasjon for fagskolestudenter og fagskoler

Regjeringen har bestemt at fagskoler skal holde delvis stengt inntil videre. Under har vi samlet nyttig informasjon for de fagskolene og fagskolestudentene som påvirkes av dette.

NOKUT har full forståelse for at dette er en krevende situasjon for landets fagskolestudenter og fagskoler. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) skal NOKUT fungere som et informasjonskontor for deg som har spørsmål om drift og gjennomføring av fagskoleutdanning. I oversikten vår over spørsmål og svar om fagskole og koronavirus har vi oppdatert og relevant informasjon om situasjonen, blant annet om omfanget av stengevedtaket.

Her finner du spørsmål og svar om fagskole og koronavirus

Hvor kan jeg stille spørsmål?

NOKUT vil fortløpende oppdatere informasjon for fagskoler og fagskolestudenter også på www.nokut.no, Facebook og Twitter.

NOKUT-ansatte vil også være tilgjengelige for fagskolespørsmål via fagskole@nokut.no, eller ved å kontakte sentralbordet vårt på telefon 21 02 18 00.

For alle spørsmål om studiestøtte, se lanekassen.no. For spørsmål om universiteter og høyskoler, se Kunnskapsdepartementets hjemmesider.

Del med andre