Utvidelse av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Kokker, institusjonskokker, hudpleiere og bilmekanikere for både lette og tunge kjøretøy har mulighet til å søke NOKUT om godkjenning av den utenlandske opplæringen sin fra mandag 15. oktober.

– Vi er glade for at vi nå nok en gang kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner. Tidligere hadde ikke denne gruppen søkere noen reell mulighet til å få godkjent den medbrakte utdanningen sin. Nå er ordningen tilgjengelig for 19 yrker fra fem land, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

De fem landene som foreløpig er med i godkjenningsordningen representerer en betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge. Dette er Estland, Latvia og Litauen, Polen og Tyskland.

– Dette er den tredje utvidelsen vi gjør i denne godkjenningsordningen siden oppstarten i november 2016, forklarer Silje Molander, leder av fagutdanningsseksjonen i NOKUT. Hun legger til at NOKUT planlegger en ytterligere utvidelse i 2019.

– Polen er det landet det kommer flest søknader fra, med 945 søknader siden oppstarten. Litauen med 172 søknader er på andre plass i oversikten. Totalt sett har det kommet inn nærmere 1 300 søknader. Til nå har over 400 søkere fått godkjenning som sidestilt med norsk fag- og yrkesopplæring. De fleste søker om godkjenning som rørlegger eller tømrer, sier Molander.

NOKUTs godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring inkluderer følgende kvalifikasjoner

 • Betongfagarbeider
 • Bilmekaniker – lette kjøretøy – NY
 • Bilmekaniker – tunge kjøretøy – NY
 • Butikkslakter
 • Frisør
 • Glassfagarbeider
 • Hudpleier – NY
 • Industrimekaniker
 • Institusjonskokk – NY
 • Kjøttskjærer
 • Kokk – NY
 • Murer
 • Møbelsnekker
 • Møbeltapetserer
 • Pølsemaker
 • Rørlegger
 • Slakter
 • Trevaresnekker
 • Tømrer

Samarbeid med arbeidslivet om sakkyndige

Siden det gjennomføres en faglig vurdering av utenlandske kvalifikasjoner, er NOKUT avhengig av hjelp av sakkyndige når vi godkjenner.

– Vi har et godt samarbeid med myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen, som bistår i oppnevnelsen av de sakkyndige NOKUT bruker i denne ordningen. Det er oppnevnt rundt 100 sakkyndige, som er lært opp og jobber med de faglige vurderingene av kvalifikasjonene som inngår i godkjenningsordningen, avslutter Molander.

Les mer om denne godkjenningsordningen

Del med andre