Uendret for sykepleierstudentene

Andelen som stryker på nasjonal deleksamen er omtrent identisk med fjoråret.

Det viser den ferske sensuren som NOKUT legger frem i dag.

Nasjonal deleksamen kan sammenlignes med nasjonale prøver for studenter i høyere utdanning. NOKUT arrangerer nasjonale deleksamener innenfor profesjonsutdanningene regnskap og revisjon, grunnskolelærer og sykepleie.

– At den nasjonale strykprosenten ikke går ned er synd, mener NOKUT-direktør Terje Mørland.

– Anatomi, fysiologi og biokjemi er grunnleggende kunnskap for sykepleiere, og vi vet at det jobbes mye for å forbedre resultatene.

Mørland legger til at mens resultatene er uendret nasjonalt, er det noen endringer å spore på institusjonsnivå.

– Ja, det er fremgang noen steder. Derfor vil vi også kjøre analyser på dette nivået for å få mer kunnskap om hva denne fremgangen skyldes.

Karakterfordeling nasjonalt

Mer om vurdering

Arbeidet med Nasjonal deleksamen har gitt NOKUT dypere innsikt i arbeidet med vurdering ute på institusjonene. Seksjonssjef i NOKUT Stephan Hamberg ønsker å dele denne kunnskapen med sektoren og ser for seg både nettside og seminarer.

Han er også gjest i den siste episoden av NOKUT-podden der nettopp vurdering er tema.

Denne episoden kan du høre her eller andre steder der du finner podcast.

Se resultatene for alle institusjonene (excel)

Del med andre