To doktorgradsprogrammer ved Høyskolen Kristiania akkrediterte

NOKUT har akkreditert to ph.d.-studier ved Høyskolen Kristiania, ph.d. i kommunikasjon og ledelse og ph.d. i anvendt informasjonsteknologi. Dette er høyskolens første doktorgradsprogrammer.

– Vi gratulerer Høyskolen Kristiania med sine to første doktorgradsprogrammer. Høyskolen har gjennom søknaden og ved institusjonsbesøk lagt fram planer om to ambisiøse doktorgradsprogrammer, sier NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund.

Kommunikasjon og ledelse

Ph.d.-programmet er interdisiplinært i krysningen mellom fagområdene kommunikasjon og ledelse. Det er en tverrfaglig ph.d. som skal omfatte alle de fire avdelingene ved Høyskolen Kristiania. Studiet skal bidra med kunnskap om utfordringer innen kommunikasjon og ledelse som er knyttet til forandringer som skjer i samfunnets og organisasjoners betingelser.

Anvendt informasjonsteknologi

Programmet er bygd opp rundt tre søyler: informasjonssystemer, informatikk og programvareutvikling. Høyskolen Kristiania har forskningsgrupper og relevante masterprogrammer i alle tre, men er klart sterkest på området informasjonssystemer.

De tre områdene har fått fellesbetegnelsen Applied Information Technology. Dette vil dekke over feltene for de eksisterende masterstudiene i informasjonsteknologi som finnes på Høyskolen Kristiania.

Tilsynsrapporter

Del med andre