Tilsynsdirektør i NOKUT inn i ENQA-styret

NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund er valgt inn i styret for den europeiske sammenslutningen for kvalitetssikringsorganer i høyere utdanning – ENQA.

– Det er helt nødvendig at NOKUT engasjerer seg internasjonalt. ENQA er en viktig medlemsorganisasjon som bidrar til å skape tillit til høyere utdanning i Europa. Dette arbeidet er nødvendig for å gi gode vilkår for internasjonalt samarbeid hos norske universiteter og høyskoler, sier Lund.

Valget fant sted på det årlige ENQA-forumet, som i år var i Astana i Kasakhstan. Styreperiodene i ENQA er på tre år.

NOKUTs tidligere tilsynsdirektør, Tove Blytt Holmen, avsluttet samtidig sin andre periode som styremedlem. Hun ble takket for sin innsats gjennom 20 år.

ENQA – europeiske nettverket for kvalitetssikring i høyere utdanning

ENQA er en medlemsorganisasjon som representerer medlemmene sine på europeisk nivå og internasjonalt. ENQA ble først etablert som et europeiske nettverket i 2000, før det i 2004 ble omgjort til en europeisk sammenslutning av kvalitetssikringsorganisasjoner. Siden da har oppdraget til ENQA vært å bidra til vedlikehold og forbedring av kvaliteten på høyere utdanning i Europa. ENQA er også en viktig drivkraft for utvikling av kvalitetssikring i alle landene som har signert Bologna-erklæringen.

Les mer om ENQA

Les mer om Bolognaprosessen

Les nyheten om ENQA-evalueringen av NOKUT

Del med andre