Sensur nasjonal deleksamen i årsregnskap

Hvert år gjennomfører NOKUT nasjonal deleksamen i årsregnskap for bachelorgradsstudenter i regnskap og revisjon. Her er resultatene for studentene som var oppe til eksamen i mai.

– For å bli registrert revisor er det et krav om å ha oppnådd karakteren C eller bedre i fordypningsemnene i studiet, deriblant årsregnskap. Resultatene på årets nasjonale deleksamen er noe sterkere enn i fjor, men svakere enn i 2016, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Før klage var andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre 46 prosent for 2018. Til sammenligning var andelen som oppnådde C eller bedre 39 prosent i 2017 og 52 prosent i 2016.

Karakterfordeling i prosent

Fordelinger av karakterer på nasjonal deleksamen i årsregnskap for bachelorgradsstudenter i regnskap og revisjon for perioden.

Gjennomsnittskarakter per institusjon/studiested

Histogram som framstiller gjennomsnittskarakter ved hver institusjon/hvert studiested (for institusjoner/studiesteder med 10 eller flere kandidater).

Raske fakta

NOKUT gjennomfører nasjonale deleksamener på vegne av Kunnskapsdepartementet. Dette var den fjerde nasjonale deleksamenen i årsregnskap for bachelorgradsstudiet regnskap og revisjon, som er en ordinær sekstimers skriftlig eksamen i et emne på 15 studiepoeng. Studentene var oppe til eksamen 7. mai 2018. Det var totalt 544 kandidater som fullførte eksamen og fikk sensur.

Les rapporten Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2018 (pdf)

Del med andre