Pris til NOKUTs arbeid med godkjenningsordning for flyktninger

NOKUTs Toolkit for Recognition of Refugees’ Qualifications har vunnet én pris og er nominert til en annen. Prosjektet har vært finansiert av EUs Erasmus+-program.

NOKUTs arbeid med godkjenning av flyktningers kvalifikasjoner blir lagt merke til og verdsatt internasjonalt. Prosjektet Toolkit for Recognition of Refugees’ Qualifications har nå vunnet prisen Sepmeyer Award for Excellence in Credential Evaluation Research og er også nominert til en pris under PIEoneer Awards, som avholdes i London 19. september.

– NOKUT har de siste årene vært internasjonalt ledende innen vurdering av flyktningers kvalifikasjoner. Arbeidet med kvalifikasjonspass for flyktninger er en sentral del i dette. Det er hyggelig at vi får denne anerkjennelsen, sier NOKUTs administrerende direktør Terje Mørland.

Sepmeyer Award for Excellence in Credential Evaluation Research er en nyopprettet pris. NOKUT får dermed æren av å være første vinner. Prisen deles ut av det amerikanske kvalifikasjonsvurderingsbyrået International Education Resarch Foundation (IERF). Prisen er opprettet i forbindelse med 50-årsjubileet deres og er oppkalt etter Inez Sepmeyer, en av IERFs to grunnleggere.

I tillegg har PIE News nominert NOKUTs Toolkit til Championing Diversity Award. PIEoneer Awards er den årlige prisen til utdanningsmagasinet PIE News. Prisen NOKUT er nominert til går til tiltak som utmerker seg i å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for en underrepresentert gruppe.

Felles europeisk godkjenningspraksis

– Toolkit er en verktøykasse som gjør godkjenning av flyktningers kvalifikasjoner enklere, både for søkere og de som skal vurdere. Vi har fått gode tilbakemeldinger på bruken. Blant annet er prosjektet omtalt som best practice i tilleggsteksten til Lisboakonvensjonen om godkjenning av flyktningers kvalifikasjoner, forklarer Marina Malgina, prosjektleder for toolkit og seksjonssjef for intervjubaserte ordninger i NOKUT.

Metodene har blitt utviklet som del av et Erasmus+-prosjekt (2016–2018) ledet av NOKUT. Med mangeårig erfaring på feltet har NOKUT bidratt til å utvikle en felles europeisk praksis for godkjenning. Dette er gjort i samarbeid med ENIC-NARIC-kontorene ArmENIC (Armenia), CIEP (Frankrike), CIMEA (Italia), NUFFIC (Nederland), UK NARIC (Storbritannia), UHR (Sverige) og KMK (Tyskland).

Som en oppfølging av Toolkit er NOKUT nå i gang med prosjektet REACT – Refugees and Recognition (2018–2020), også det er finansiert av EU. Målet er å skape en enda mer effektiv og konsistent tilnærming til godkjenning av flyktningers kvalifikasjoner i Europa.

– NOKUT startet arbeidet med å utvikle en spesiell vurderingsordning for flyktninger som ikke kan dokumentere utdanningen sin, i forbindelse med flyktningestrømmen til Europa i 2015. Arbeidet har siden ledet til utviklingen av et europeisk kvalifikasjonspass i regi av Europarådet, og vi bidrar nå i utviklingen av et globalt kvalifikasjonspass i regi av UNESCO, avslutter Mørland.

Ikke NOKUTs første pris

NOKUT har også tidligere vært nominert og vunnet priser for innsatsen med godkjenning av flyktningers kvalifikasjoner. I 2017 ble medarbeidere i NOKUT tildelt EAIE’s Bo Gregersen Award for Best Practice for utviklingen av kvalifikasjonspass, og i 2018 var NOKUT nominert til PIOneer of the year for samme konsept.

Del med andre