Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet oppfyller kravene til akkreditering

NOKUT har konkludert med at alle kravene i studiekvalitetsforskriften og i studietilsynsforskriften er oppfylt og avslutter dermed tilsynet med ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Nord universitet, Bodø
Nord universitet, Bodø

– I tråd med den sakkyndige komiteens vurderinger har NOKUT konkludert med at doktorgradsstudiet nå oppfyller alle gjeldende krav til akkreditering. Vi har dermed gitt Nord universitet beskjed om at tilsynet er avsluttet, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Etter å ha gjennomført en kartlegging av om doktorgradsstudiet oppfylte alle krav til akkreditering, besluttet NOKUT i oktober 2018 å sette i gang et tilsyn med akkrediteringen av studiet. NOKUT oppnevnte en sakkyndig komité som gjennomførte tilsynet. Komiteen konkluderte med at studiet ikke oppfylte alle kravene til akkreditering, noe som også ble vedtatt av NOKUT 13. februar 2020. Nord universitet ble gitt en frist på to år til å dokumentere at manglene var rettet opp. Blant annet gjaldt det at universitetet tydeligere måtte definere og avgrense området for doktorgraden.

I februar 2022 sendte Nord universitet ny dokumentasjon til NOKUT, og en sakkyndig komité ble oppnevnt. Komiteen gikk gjennom dokumentasjonen og gjennomførte et institusjonsbesøk ved universitetet. Basert på dette konkluderte den med at alle krav er oppfylt. 12. mai ble komiteens rapportutkast sendt til Nord universitet for kommentarer og retting av eventuelle faktafeil.

– Nord universitetet har vist at de har rettet opp manglene som var i doktorgradsstudiet, og NOKUT ønsker lykke til i det videre arbeidet. Det har vært en lang prosess for universitet, og det er gledelig at vi nå kan avslutte saken, sier Vinje.

Les tilsynsrapporten (pdf)

Del med andre