Oppfordrer studentene til å si sin mening om studiekvaliteten

Studiebarometeret gir omtrent 70 000 studenter mulighet til å si hvordan de opplever studiekvaliteten. Nå er undersøkelsen sendt ut, og både forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og NOKUT-direktør Kristin Vinje håper på mange svar.

Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler og totalt inngår nesten 1800 studieprogrammer. Årets undersøkelse har også med spørsmål om koronapandemien.

Viktig for studenter, studieprogrammer og politikere

– Jeg håper så mange studenter som mulig tar seg tid til å svare og gi sin vurdering av kvaliteten på studieprogrammet sitt. Tilbakemeldingene fra studentene gir viktig informasjon for oss som skal utforme politikken for høyere utdanning, men også for studiestedene og fremtidige studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

– Studiebarometeret er landets største studentundersøkelse. Det gir studentene en mulighet til å fortelle hvordan de oppfatter kvaliteten på sitt studieprogram. Dette brukes av studieprogrammene og utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å utvikle studiekvaliteten. For at de skal få et best mulig grunnlag er det viktig at mange studenter svarer på undersøkelsen, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Vil ha svar på studentenes koronaopplevelse

Årets undersøkelse vil også ha med spørsmål om koronasituasjonen. Da pandemien brøt ut i vår, førte det til stengte campuser over hele landet. Fremdeles foregår mye av undervisningen digitalt.

– Det blir interessant å se hvordan studentene har opplevd denne ekstraordinære situasjonen og hvordan det har påvirket studiekvaliteten. Vi har allerede fått noen indikasjoner fra mindre undersøkelser som er gjennomført ved forskjellige høyskoler og universiteter, samt Studiebarometeret for fagskolestudenter, men det er første gangen vi gjør en nasjonal studentundersøkelse av dette omfanget, forklarer Vinje.

Samme spørsmål til alle

Spørreundersøkelsen gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram og studenter i femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger kan delta. Undersøkelsen stiller de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram.

Resultatene fra undersøkelsen blir sendt til utdanningsinstitusjonene når de er kvalitetssikret, og blir presentert i en rapport og lagt ut på Studiebarometeret.no i starten av 2021. Les rapporten fra fjorårets undersøkelse (pdf).

I denne korte videoen kan du lære mer om Studiebarometeret.

Mandag 2. november arrangerer NOKUT webinar om utviklingen av Studiebarometeret. Her kan du melde deg på og se arrangementet.

Del med andre