Nytt tilsyn ser på kvalitetsarbeidet ved fagskolene

Denne høsten starter NOKUT med periodisk tilsyn av fagskolenes systematiske kvalitetsarbeid. Dette nye virkemiddelet gir en systematisk oppfølging av fagskolene, på lik linje med høyskoler og universiteter.

Aldri før har det vært så mange fagskolestudenter i Norge som det er i dag. For at landets over 18 000 fagskolestudenter skal være trygge på at de får en god utdannelse, er det viktig med effektive tilsyn som sikrer at fagskolenes arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten på de utdanningene de tilbyr er tilfredsstillende. I det nye virkemiddelet legges det stor vekt på videreutvikling, gjennom dialog, erfaringsdeling og veiledning.

– I tillegg til å kontrollere ønsker NOKUT å avdekke gode praksiser som kan være til hjelp for fagskolenes utviklingsarbeid og å etablere arenaer for erfaringsdeling og veiledning. Det som står sentralt er at det er fagskolene selv som har ansvaret for kvaliteten i de fagskoleutdanningene de tilbyr, sier Øystein Lund, konstituert administrerende direktør i NOKUT.

Alle fagskoler får tilsyn

Det nye tilsynet starter opp etter et vellykket pilotprosjekt i 2018–2019, og det er den positive responsen fra de involverte som gjør at det periodiske tilsynet nå rulles ut i full skala.

Metoden bygger på NOKUTs lange erfaring med tilsyn, både innen fagskole og høyere utdanning. Viktige elementer i tilsynet er tilbakemelding fra eksterne eksperter, erfaringsdelings- og veiledningsarbeid i forkant, oppfølging i etterkant, evaluering av effekt samt det å øke kunnskapsgrunnlaget om kvalitetstilstanden i fagskolesektoren.

I løpet av seks til åtte år skal NOKUT gjennomføre periodiske tilsyn som vil dekke alle fagskolene i sektoren. Den enkelte fagskole vil bli varslet i god tid i forkant av tilsynet. Les mer om den nye tilsynsprosessen og den tentative planen for utrulling.

Del med andre