Nye retningslinjer for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

NOKUT justerer retningslinjene og praksisen for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Endringene skal gjøre godkjenningsordningen mer fleksibel og bedre tilpasset dagens utdanningsbilde.

Dersom man har høyere utdanning fra utlandet, kan man søke å få den godkjent av NOKUT. Hvis den utenlandske utdanningen fyller gitte krav, kan den godkjennes som likestilt med en norsk grad. Ordningen er frivillig og ment som et hjelpemiddel når man skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Mer fleksible retningslinjer

De nye retningslinjene betyr at det blir mindre grad av fintelling av studiepoeng og mer vekt på hva utdanningen kvalifiserer til av videre studier i utdanningslandet. Dette medfører at NOKUT ikke lenger vil gi uttelling i studiepoeng i vedtakene, men heller godkjenne opp mot norske grader og eventuelt fullført semester der hvor utdanningsløpet er blitt avbrutt.

Videre vil flere typer utenlandske mastergrader likestilles med de ulike norske mastergradene; kortere mastergrader, halvannetårig mastergrad, ordinær 2-årig mastergrad og integrerte 5-årige mastergradsløp. Det betyr at flere søkere vil kunne få graden sin godkjent som tilsvarende en norsk mastergrad.

– Siden de nåværende retningslinjene ble laget for over 15 år siden, har både utdanningssystemer og godkjenningspraksis endret seg, senest gjennom globalkonvensjonen for godkjenning som ble vedtatt på UNESCOs generalforsamling i november 2019. Det har gjort det nødvendig å justere og oppdatere retningslinjene og praksisen vår for godkjenning av utenlandske grader, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Selv om NOKUT justerer retningslinjene for godkjenning, er vedtak som tidligere er utstedt like gyldige som nyere vedtak.

Automatisk godkjenning

En del høyere utdanningsgrader fra Danmark, Finland, Island, Litauen, Polen og Sverige regnes som automatisk godkjent av NOKUT. Dette innebærer at de som har en av disse gradene kan få utdanningen sin automatisk godkjent, og slipper å gå gjennom en prosess hvor søknaden saksbehandles.

Tilbudet om automatisk godkjenning vil bli utvidet fortløpende i tråd med nye retningslinjer for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Sjekk oversikten over hvilke grader det gjelder og hvordan man går frem for å få en automatisk godkjenning.

Dersom du har spørsmål om godkjenning eller de nye retningslinjene, kan du sende en e-post til utland@nokut.no.

Del med andre