NOKUTs oppgaver og lovregulering skal utredes våren 2021

Regjeringen har besluttet å gjøre endringer i organiseringen av kunnskapsforvaltningen. NOKUT videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan – oppgaveporteføljen vil bli vurdert i forbindelse med ny UH-lov.

I den omfattende omstruktureringen vil flere av Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter slås sammen, og to nye virksomheter vil etableres; et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et tjenesteleveranseorgan.

I den nye strukturen skal NOKUT videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan. Samtidig skal NOKUTs oppgaver utredes i en gjennomgang av universitets- og høyskoleloven, som etter planen sendes på høring sommeren 2021.

– Det er en spennende prosess regjeringen setter i gang, og vi ser frem til å bidra konstruktivt i dette arbeidet. Vår ambisjon er at NOKUT også fremover skal være et kompetent og moderne tilsyns- og akkrediteringsorgan med legitimitet i samfunnet og i sektoren, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje, før hun fortsetter:

– For å kunne bidra til fortsatt kvalitetssikring og -utvikling også i fremtiden, må vi ta vare på den kunnskapen vi har bygget opp og de erfaringene vi har fått siden vi ble etablert i 2003. God kunnskap om kvalitetstilstanden er vårt viktigste redskap for å lykkes med dette arbeidet.

Regjeringens ambisjon er at oppgavene som ikke direkte er tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsvirksomheten, flyttes til det nye direktoratet for høyere utdanning. Dette vil etter planen vedtas i forbindelse med Stortingets behandling av endringene i universitets- og høyskoleloven i 2022.

– Vårt formål er å sikre og fremme kvalitet i utdanning. Det gjør vi ved å føre tilsyn med institusjoner og studieprogram, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent utenlandsk utdanning. Arbeidet vårt skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til utdanningskvaliteten, avslutter Vinje.

Les brevet fra Kunnskapsdepartementet (pdf)

Del med andre