NOKUT vil endre akkrediteringsprosessen

NOKUT vil forenkle akkrediteringsprosessen for etablerte institusjoner og gi søkerne mer ansvar for å gjennomføre en første ekstern faglig vurdering av studietilbudene. Det er fortsatt NOKUT som skal foreta den endelige vurderingen. NOKUT vil dessuten følge opp alle studietilbudene en tid etter at de er opprettet.

Dette er hovedpunktene i utkast til ny modell for akkreditering av nye studietilbud. Nå ber vi om innspill på forslaget fra sektoren.

– Vi mener det er en naturlig utvikling å legge mer av ansvaret for den første vurderingen av nye studietilbud til den enkelte fagskole og høyskole. De har selv ansvaret for å sikre kvaliteten i sine etablerte tilbud og bør også kunne ta et større ansvar for å kvalitetssikre nye studietilbud. På denne måten forbereder vi også den delen av sektorene som ikke har selvakkrediteringsrett til å kunne ta dette ansvaret på sikt, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Mørland gir tre grunner til at NOKUT nå ønsker å innføre en ny akkrediteringsprosess:

 • Vi ønsker å skjelne mer mellom nye institusjoner og etablerte institusjoner. Institusjoner som allerede har akkrediterte studier vil kunne få en vesentlig kortere behandlingstid i NOKUT.
 • Institusjonene får stadig mer erfaring med kvalitetssikring av egne utdanninger. Det er derfor naturlig å overlate mer av ansvaret for ekstern faglig vurdering av nye studietilbud til institusjonene selv.
 • Vi ønsker å dreie NOKUTs eget fokus mer mot oppfølging av eksisterende studier fremfor å bruke unødvendig mye ressurser på akkreditering.

– Endringen vil gjøre det mulig for NOKUT å bruke flere ressurser på tilsyn, evaluering og annen oppfølging av de over 4000 utdanningene som tilbys ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler, legger han til.

Akkreditering i tre faser

Behandlingen av søknad om akkreditering av nytt studietilbud er delt inn i tre faser i den nye modellen:

 1. Prekvalifisering – kun for søkere uten tidligere akkrediterte studietilbud
  a) skal sikre at institusjonen oppfyller de organisatoriske og lovmessige forutsetningene for å kunne tilby utdanningen
 2. Akkreditering – for alle søkere
  a) ekstern faglig vurdering av det enkelte studietilbudet utført av institusjonen
  b) en overordnet, helhetlig vurdering av den planlagte utdanningen utført av sakkyndig panel oppnevnt av NOKUT
 3. Oppfølging – for alle søkere
  a) NOKUT følger opp studieprogrammet når det har vært drevet en viss tid, for eksempel etter uteksaminering av første kull.

Les mer om den nye modellen

Starter opp med pilot i 2019

– Vi skal teste den nye modellen på søknader som kommer inn i 2019, sier Mørland.

Derfor oppfordrer han de institusjonene som allerede nå vet at de vil søke NOKUT om akkreditering av nytt studietilbud i løpet av 2019, til å ta kontakt med NOKUT.

– I 2019 vil vi starte opp med en eller flere piloter. Vi vil komme tilbake med mer informasjon til de som melder interesse for å delta, forklarer Mørland.

Meld interesse her (åpnes i et nytt vindu)

Ønsker innspill på modellen

For at den nye modellen skal fungere optimalt, trenger NOKUT innspill fra fremtidige søkere.

– Forslag til modell er klar. Nå ønsker vi innspill. Vi håper mange fagskoler og høyskoler som skal sende oss søknader, bruker denne muligheten til å bidra til at den nye modellen blir så god som mulig, avslutter Mørland.

Les innspillsnotatet (pdf)

Del med andre