NOKUT med dispensasjonsregler for å møte korona-utbruddet

For å gi institusjonene fleksibilitet til å bruke alternative undervisnings- og vurderingsformer mens campusene er stengt, har NOKUT vedtatt ekstraordinære endringer i fagskoletilsynsforskriften og studietilsynsforskriften.

Korona-pandemien gir mange praktiske utfordringer for norske fagskoler, høyskoler og universiteter. I første omgang må alle holde fysisk stengt fram til tidligst 26. mars. Studentene er dermed flyttet ut av klasserom, forelesningssaler, laboratorier og verksteder og over på digitale undervisningsplattformer på ubestemt tid.

For å gi institusjonene større handlingsrom i denne situasjonen har NOKUTs styre i dag vedtatt endringer i fagskoletilsynsforskriften og studietilsynsforskriften, forteller NOKUTs direktør Terje Mørland.

– Med de nye dispensasjonsreglene kan lærestedene gjøre nødvendige endringer i blant annet undervisning, læringsaktiviteter og eksamen, slik at studentene skal kunne fullføre utdanningen denne våren, sier Terje Mørland.

Nødvendige endringer

I de nye forskriftsreglene er det satt noen grenser for hvilke endringer som kan gjøres:

  • Endringene må være nødvendige for å etterkomme stengepålegget eller andre koronarelaterte pålegg fra myndighetene.
  • Lærestedene kan ikke gjøre endringer i det samlede læringsutbyttet for utdanningen.
  • Lærestedene kan ikke gjøre unntak fra krav som følger av nasjonale eller internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler som skal tilfredsstille kravene i disse.

Dispensasjonsreglene er ny § 3-9 i fagskoletilsynsforskriften og ny § 2-7 i studietilsynsforskriften.

Mulighet til å endre undervisningsform

Dispensasjonsreglene gjør det mulig for lærestedene å bestemme hvilke undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes denne våren. Det innebærer f.eks. at utdanninger som er akkreditert som stedbaserte utdanninger kan gjennomføres med nettundervisning. Det samme handlingsrommet gjelder for eksamens- og vurderingsformer.

Det viktige er at studentene får den undervisningen som skal til for at de kan oppnå læringsutbyttet for utdanningen, understreker Mørland.

– Vi oppfordrer til samarbeid, slik at lærestedene sammen kan finne gode løsninger, avslutter Mørland.

Dispensasjonsregelen gjør det mulig å skrive ut vitnemål selv om forutsetningene i akkreditering knyttet til undervisningsform, praksis, eksamen mv. ikke oppfylles denne våren.

Studentene må fortsatt ha bestått/oppnådd læringsutbyttet for å få vitnemål.

Del med andre