NOKUT inviterer til fest og konferanse

25. og 26. januar 2023 feires NOKUTs 20-årsjubileum med fest og konferanse.

— NOKUT fyller 20 år i 2023, og det vil vi feire! Da blir også NOKUTs profil mer spisset mot norsk høyere utdanning ettersom oppgavene knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning flyttes over til HK-dir. Vi ønsker å feire det som har vært, men vil vi først og fremst se fremover på hva som blir viktig for å sikre og utviklede utdanningskvalitet i årene som kommer, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Neste trekk

Konferansen avholdes 26. januar og har tittelen Neste trekk - Hvordan sikre og utvikle utdanningskvalitet i fremtiden?

— Tittelen spiller på at vi går inn i en ny tid for NOKUT. Samtidig er det norske og europeiske utdanningslandskapet og politikkutviklingen i stadig endring. Behov i samfunnet gjør at nye studietilbud dukker opp, og utdanningsinstitusjoner finner i økende grad sammen på tvers av landegrenser. På konferansen vil vi diskutere hva endringene innebærer av muligheter for utdanningsinstitusjonene, hva det har å si for utdanningskvaliteten og hvordan NOKUT skal rigge seg for å være et moderne kvalitetssikringsorgan, som sikrer kvalitet og skaper tillit, forklarer Vinje.

Konferansen består av to deler. I første del vil vi få presentert erfaringer med kvalitetssikring på tvers av landegrenser og få innsikt i hva europeiske universitetsallianser kan bidra med for norske utdanningsinstitusjoner. Blant annet vil høre Anna Gover, direktør for European Association for Quality Assurance in Higher (ENQA), Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo og professor Michael Murphy, leder av European University Association. 

I del to av programmet vender vi blikket hjem og utforsker utviklingstrekkene som preger utdanningssektoren i Norge. Her vi vil få presentert ulike perspektiver på kvalitet og kvalitetsutvikling fra utdanningsinstitusjoner, studenter og arbeidslivet. Blant annet har vi med oss Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning ved UiT, Erik Hågensen, rektor ved fagskolen i Viken, Ragnhild Lied, leder av Unio, samt nasjonale studentledere. 

Begge de to delene avsluttes med rundebordsdiskusjoner, slik at også salen får ta del i diskusjonene og komme med innspill.

Jubileumsfest

Kvelden før konferansen, onsdag 25. januar, blir det feiring av NOKUTs 20-årsjubileum. På jubileumsfesten blir det underholdning, enkel servering og tid til samtaler.

— Vi gleder oss til å feire sammen med gode venner og kollegaer fra hele utdannings-Norge. Det skal bli veldig hyggelig å treffe engasjerte folk som brenner for høyere utdanning, og jeg ser frem til mange gode samtaler, sier Vinje.

Begge arrangementene finner sted på The Hub i Oslo sentrum. Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med Kristian Bergh.

Del med andre