NOKUT gir ut artikkelsamling om fremragende utdanning

Artiklene er et bidrag til mer kunnskap om hva som kjennetegner fremragende utdanningsmiljøer, hvordan de kan utvikle seg videre og hvordan man kan vurdere dem.

– I vår tid som forvaltere av SFU-ordningen har vi lært utrolig mye. Midtveisevalueringen av tre sentre i 2017 tente en idé om å samle sammen kunnskap og refleksjoner, og i dag kan vi bla i resultatet.

Det sier en fornøyd Terje Mørland, direktør i NOKUT.

Han forteller at ideen om å skrive ned noen refleksjoner kom fra komiteen som gjennomførte midtveisevalueringen i 2017. Dette tar han som et tegn på at NOKUT anses som en attraktiv partner for internasjonale eksperter.

Seks fageksperter, to studentrepresentanter samt NOKUT-ansatte har bidratt i samlingen.

Lessons learned

Samlingen har fått (den korte) tittelen "Developing Educational Excellence in Higher Education – Lessons learned from the establishment and evaluation of the Norwegian Centres for Excellence in Education (SFU) initiative".

Artikkelsamlingen belyser en rekke sider ved fremragende utdanningsmiljøer, for eksempel hvordan de jobber med studenter som partnere. Den diskuterer også hvordan "fremragende utdanning" kan tolkes og hvordan det har blitt brukt og vurdert i eksellensordningen her i Norge.

– Samlingen byr også på noen betraktninger fra oss i NOKUT. Vi har lært utrolig mye som forvaltere av SFU-ordningen. Dette er kunnskap vi tar med oss i det videre arbeidet med å stimulere til kvalitet gjennom andre virkemidler. Vi håper også at samlingen er nyttig for Diku som den nye forvalteren av SFU-ordningen, sier Mørland.

Lektyre for nye SFU-søkere

Samlingen er forfattet på engelsk, og NOKUT-direktøren håper blant annet at den vil treffe lesere utenfor Norge. Likevel tror han at det spesielt er miljøer som jobber mot SFU-status som vil ha glede av samlingen.

– Ja, jeg tror absolutt at disse miljøene kan benytte seg av innholdet i arbeidet med et SFU-søknad. Og jeg håper også at den brukes til nettopp dette. Her er det mange erfaringer å trekke på, avslutter han.

Forfattere

Noen av forfatterne

Fra venstre:
Seniorrådgiver Helen Bråten, NOKUT
Student Christine Alveberg, NSO/Universitetet i Agder
Professor Paul Ashwin, Lancaster University
Seniorrådgiver Ingvild Andersen Helseth, NOKUT
Professor Celia Duffy, tidl. Royal Conservatoire of Scotland (ikke med på bildet)
Professor og viserektor Stephanie Marshall, Queen Mary University of London (ikke med på bildet)
Student Trine Oftedal, NSO/tidl. NTNU (ikke med på bildet)
Professor og prorektor Richard J. Reece, University of Manchester (ikke med på bildet)

Les Developing Educational Excellence in Higher Education – Lessons learned from the establishment and evaluation of the Norwegian Centres for Excellence in Education (SFU) initiative (pdf)

Del med andre