Nå kan høyskolene søke om akkrediteringer på nett

NOKUT har lasert en ny digital tjeneste for søknader fra høyskoler om nye bachelor- og masterprogrammer. Den nye tjenesten gir bedre samordning, effektivisering og kvalitet i søknadsprosessene.

– Dette er første skritt i vår digitalisering av tjenester rettet mot universiteter og høyskoler. Digitaliseringen skal både gjøre det enklere for høyskolene å søke og saksbehandlingen i NOKUT skal bli mer effektiv. På sikt ønsker vi å bruke den digitale plattformen også i tilsynsprosessene våre, sier tilsynsdirektør i NOKUT Øystein Lund.

Søknadene skal sendes inn via NOKUTs institusjonsportal. Fra før har fagskolene kunnet sende inn søknader om godkjenning eller endring av studietilbud.

– At skjemaene i søkeportalen er lette å bruke og forstå har vært viktig i utviklingsarbeidet vårt. Hjelpetekster og lenker til veilederen skal hjelpe høyskolene gjennom søknaden. Høyskolene trenger nå også kun å legge inn standardinformasjon ved første søknad. Dette gjenbrukes ved senere søknader, forklarer tilsynsdirektøren.

Gjenbruk av data og bedre oversikt

– Høyskolene kan også selv se historikken i søknadene sine, og etter hvert vil de også kunne få tilgang til alle pågående og gamle søknader til NOKUT, forklarer Lund.

På sikt skal høyskolene gjennom portalen ha full oversikt og lett tilgang til NOKUTs akkrediteringsprosesser og planlagte tilsynsaktiviteter.

– Ett av målene våre er at både vi og institusjonene skal få en bedre oversikt over løpende aktiviteter og historikk. Dette skjer blant annet gjennom å utvikle gode databaser, som igjen blir en grunnmur for videre utvikling av tjenester, avslutter han.

Les mer om NOKUTs akkrediteringsarbeid

Gå til Institusjonsportalen

Del med andre