Nå kan flere få automatisk godkjenning av kvalifikasjoner

Siden 2018 har NOKUT tilbudt automatisk godkjenning av kvalifikasjoner fra noen av landene med høyest arbeidsinnvandring til Norge. Nå utvides denne ordningen i stor skala.

– Utvidelsen er i tråd med NOKUTs ambisjoner om å effektivisere tjenestene sine. Automatisk godkjenning er en sikker og effektiv måte å godkjenne utenlandsk utdanning på. Det norske arbeidsmarkedet har et stort behov for utenlandsk kompetanse, og med denne utvidelsen av ordningen med automatisk godkjenning vil mange flere svært raskt kunne få godkjent sine kvalifikasjoner, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

NOKUTs ordning med automatisk godkjenning av høyere utdanning har gjort Norge til et foregangsland for automatisk godkjenning. Dette er høyt prioritert gjennom Nordisk ministerråd, EU-systemet og Bologna-prosessen.

Ordningen er frivillig og har frem til nå omfattet seks land. Den har siden oppstarten i 2018 hjulpet søkere med utenlandske kvalifikasjoner til å få brukt disse i Norge uten å måtte vente på at søknader må saksbehandles manuelt.

Nå legges det til hele 14 nye land på listen, slik at flere kan ta del i ordningen. Det er godt nytt både for den enkelte søker og for norsk arbeidsliv.

Et raskere alternativ

NOKUTs automatiske godkjenning er et valgfritt alternativ til de ordinære godkjenningsordningene. Automatisk godkjenning er en standardisert uttalelse som viser hva den utenlandske utdanningen tilsvarer i Norge, så de som vil benytte seg av ordningen ikke trenger å søke om godkjenning eller laste opp dokumenter for vurdering. Når man søker om jobb eller utdanning, kan uttalelsen legges ved sammen med utdanningsdokumenter.

– NOKUT har utarbeidet standardiserte uttalelser som bekrefter at enkelte grader fra utvalgte land er automatisk godkjent i Norge, så det er ingen saksbehandlingsprosess knyttet til enkeltsøknader, forteller seksjonssjef for godkjenning av høyere utdanning Joachim Gümüs Kallevig.

Utvidelsen av ordningen trådte i kraft 1. november, og informasjon om hvordan man kan benytte seg av den ligger på NOKUTs nettsider.

Utdanning fra følgende land gir nå automatisk godkjenning:

 • Australia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Indonesia
 • Island
 • Japan
 • Kina
 • Latvia
 • Litauen
 • Polen
 • Russland
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Sør-Korea
 • Thailand
 • Tsjekkia
 • Tyrkia
 • Tyskland

Om man har utdannelse fra disse landene, men av ulike grunner ønsker en generell godkjenning av utdannelsen sin kan man fortsatt gjøre dette via søkerportalen. Slike søknader må påberegnes noe saksbehandlingstid.

Del med andre