Nå kan du svare på Studiebarometeret for fagskolestudenter

I dag, 2. april, sender NOKUT ut Studiebarometeret for fagskolestudenter. Undersøkelsen gir viktig informasjon til hele sektoren.

– Med Studiebarometeret for fagskolestudenter ønsker vi å gi fagskolene kunnskap som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid. Undersøkelsen gir også nåværende og fremtidige studenter informasjon om studiekvalitet i fagskolesektoren, sier NOKUTs analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

Dette er andre gangen undersøkelsen gjennomføres. Den sendes i år til i overkant av 15.000 fagsolestudenter, fordelt på 560 utdanningstilbud og 74 fagskoler. Nytt av året er blant annet spørsmål om startkompetanse og studiestart.

– Hvilken kompetanse studentene har med seg inn i studiet, og hvordan de blir mottatt ved studiestart, vet vi er viktig for å sikre blant annet trivsel og god kvalitet i utdanningene, forteller Skodvin. – Det skal derfor bli interessant å se hva fagskolestudentene mener om dette, fortsetter han.

Viktig meg mange svar

Skodvin håper svarprosenten blir enda høyere i år enn i fjor. Da svarte 43 prosent av de som fikk undersøkelsen. Svarene gir viktig informasjon som har stor nytteverdi for fagskolene. Jo flere som svare, jo bedre er det.

– Vi har registrert at mange fagskoler bruker resultatene fra undersøkelsen i kvalitetsarbeidet sitt, noe vi synes er fint, bekrefter analysedirektøren.

Lansering til høsten

Resultatene fra undersøkelsen vil være klare i løpet av høsten. Hovedfunnene blir da presentert på et eget arrangement. Resultatene legges også ut på nettportalen Studiebarometeret.no.

– Det blir interessant å se om resultatene er stabile eller om det er noen større endringer, avslutter Skodvin.

Delta i undersøkelsen

Er du fagskolestudent? Da skal du ha mottatt en e-post med lenke til undersøkelsen. Du kan også motta lenke på SMS ved å følge instruksjonene på nettsidene våre. Undersøkelsen stenges 7. mai.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om Studiebarometeret for fagskolestudenter, kan du nå oss på fagskoleundersokelsen@nokut.no.

Mer informasjon om undersøkelsen

Del med andre