Nå kan alle fagskolestudenter svare på Studiebarometeret

I dag sendes årets viktigste studentundersøkelse ut til fagskolestudenter over hele Norge. Studentenes svar gir viktig informasjon for hele sektoren.

For tredje gang kan norske fagskolestudenter svare på spørsmål om studiehverdagen sin i NOKUTs årlige undersøkelse, Studiebarometeret for fagskolestudenter. Svarene som studentene gir er viktig kunnskap for hele fagskolesektoren. I år er det rekordmange fagskolestudenter som har fått tilsendt undersøkelsen. Ca. 17.000 fagskolestudenter, fordelt på over 600 utdanningstilbud ved 67 fagskoler kan nå bidra med sine tilbakemeldinger til fagskolene.

– Studiebarometeret for fagskolestudenter har blitt den viktigste kilden til kunnskap om kvalitetstilstanden i fagskolesektoren. Dette er studentenes egen stemme. Mange fagskoler benytter barometeret i sitt eget kvalitetsarbeid. Barometeret er også viktig for å kunne se ulike fagskoler og ulike fagskoleutdanninger i sammenheng, sier analysedirektør i NOKUT, Ole-Jacob Skodvin.

Egne korona-spørsmål

For at man skal kunne sammenligne svarene fra år til år, er det viktig at det er kontinuitet i hvilke spørsmålene stilles og hvordan. Slik er det i år også, men det er ikke til å komme utenom den svært ekstraordinære situasjonen som hele landet har vært i denne vinteren og våren. Derfor har NOKUT denne gangen inkludert spørsmål om hvordan koronakrisen har påvirket studiesituasjonen og hverdagen til studentene.

– Vi mener det kan være lurt å spørre studentene om de har opplevd at studiekvaliteten deres er blitt påvirket av koronautbruddet, særlig når det gjelder nye arbeidsformer. Men hoveddelene av spørreundersøkelsen skal likevel handle om hvordan fagskolestudenten har opplevd kvaliteten i det ordinære studietilbudet, sier analysedirektør Skodvin.

Delta i undersøkelsen

Er du fagskolestudent? Da skal du ha mottatt en e-post med lenke til undersøkelsen. Du kan også motta lenke på SMS ved å følge instruksjonene på nettsidene våre. Undersøkelsen stenges 14. mai.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om Studiebarometeret for fagskolestudenter, kan du nå oss på fagskoleundersokelsen@nokut.no.

Mer informasjon om undersøkelsen

Fakta om fagskolene

Fagskolene tilbyr ca. 1000 ulike studietilbud, men til enhver tid er det kun cirka 600 studier med aktive studenter. Våren 2020 var det registrert 69 fagskoler i DBH fagskole. Noen få av disse hadde ikke aktive studenter. Antall fagskolestudenter er til enhver tid mellom ca. 14 000 og 17 000. Det er cirka 2000 flere aktive studenter i høstsemesteret enn i vårsemesteret.

Del med andre