Nå får fagskoleutdanningene felles klassifiseringssystem

Systemet vil gjøre det mye lettere å sammenligne kunnskap om fagskolesektoren, uavhengig av hvor kunnskapen kommer fra. Felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger (FKF) er utviklet i samarbeid mellom Diku, NIFU, NOKUT og NSD i dialog med SSB.

Fagskolene har rapportert inn data til DBH – Fagskolestatistikk siden 2011, men det har vært en ulik praksis i hvordan disse dataene har vært systematisert hos de som tar dataene i bruk. Det har gjort det vanskelig å for eksempel sammenligne data, analyser og presentasjoner som kommer fra NOKUT, med tilsvarende materiale fra Diku, NIFU og Units Samordna opptak.

Slik skal det ikke bli i fremtiden, sier NOKUTs analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

– Vi vet at dette har vært etterspurt av sektoren og når det nå er på plass, er det fritt frem for alle å benytte det. Så lenge alle benytter FKF, vet vi at en ØkAdm-utdanning ett sted er en ØkAdm-utdanning et annet sted og en helseutdanning er en helseutdanning. Kort sagt, en spade er en spade, sier Ole-Jacob Skodvin.

Det nye klassifiseringssystemet blir tatt i bruk umiddelbart i NOKUT, blant annet vil resultatene fra årets Fagskoleundersøkelse bli ordnet etter FKF.

Oppfordrer alle til å bruke systemet

At det nå er kommet på plass et felles klassifiseringssystem for fagskoleutdanninger, blir møtt med glede og entusiasme i sektoren, skal vi tro Arvid Ellingsen, leder av Fagskolerådet:

– Dette er gode nyheter og noe hele fagskolesektoren har ønsket lenge. Slik det er nå kan for eksempel en utdanning i lydproduksjon regnes som en teknisk utdanning ett sted og som en kreativ utdanning et annet sted. Det er mange slike eksempler. Dagens praksis skaper forvirring, og fagskolesektoren kjenner ikke igjen plasseringen av utdanningene sine. FKF avspeiler på en bedre måte fagskolesektoren, slik den virkelig er. Jeg oppfordrer alle til å ta det nye systemet i bruk.

NOKUT har opprettet en egen side for FKF. Der finner man hele opplegget beskrevet, også hvordan FKF skal ajourføres og vedlikeholdes. NOKUT har i tillegg opprettet en egen e-postadresse, fkf@nokut.no. Det er kanalen alle kan benytte hvis de har synspunkter, enten det er ris, ros eller forslag til forbedringer.

Del med andre