Mye godt kvalitetsarbeid ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

NOKUT har ført tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling og konkludert med at kvalitetsarbeidet har enkelte mangler. Samtidig viser høyskolen til god kvalitetskultur og at de bruker kunnskapen de innhenter til å utvikle kvaliteten i studietilbudene.

– Tilsynet ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling viser at det foregår mye godt kvalitetsarbeid og at høyskolen oppfyller flere av kravene til kvalitetsarbeid i studietilsynsforskriften. Kvalitetsarbeidet er forankret i styre og ledelse, og høgskolen bruker kunnskapen de innhenter til å avdekke sviktende kvalitet og til å utvikle kvaliteten i studietilbudene, forteller tilsynsdirektør Øystein Lund.

Høyskolen oppfyller også kravet om kvalitetskultur. Det er komiteens inntrykk at medbestemmelse og åpenhet er sentrale prinsipper ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

– På institusjonsbesøket fortalte studentene at det er svært lett å ta kontakt med ledelsen, administrasjonen og lærerne. Det er enkelt å nå frem med både spørsmål og kritikk. Forslag til forbedringer og endringer blir behandlet raskt, sier Lund.

Likevel fant den sakkyndige komiteen at noen av kravene ikke er oppfylt. Høyskolen må sette enda tydeligere mål for kvalitetsarbeidet og formalisere enkelte rutiner, slik at kvalitetsarbeidet blir mer robust. Høyskolen får frist til 1. mars 2020 på å rette opp disse manglene.

– Manglene er av ulik art og omfang, men den sakkyndige komiteen anslår likevel at de bør kunne rettes opp med relativt enkle tiltak. Høyskolen får en frist på litt over åtte måneder fordi de allerede er i gang med opprettingsarbeidet, forklarer han.

Den sakkyndige komitéen kom også med råd for videre utviklingen av det systematiske kvalitetsarbeidet ved høyskolen. Lund håper høyskolen bruker disse i det videre kvalitetsarbeidet.

Om Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling er en privat høyskole organisert som et samvirkelag med nærmere hundre andelseiere. Den ble opprettet i 2005. Høyskolen har som visjon å være et ledende kunnskapsmiljø for livskraftige bygdesamfunn. Høyskolen holder til på Bryne og hadde i 2018 sju fast ansatte og 30 registrerte studenter. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tilbyr et bachelorgradsprogram i nyskaping og samfunnsutvikling og enkeltkurs innen dette programmet. I tillegg tilbyr høyskolen kortere kurs, som gjennomføres på bestilling.

Del med andre