Kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger er godkjent

NOKUT har godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitet i Stavanger. Manglene som ble funnet i det forrige tilsynet med kvalitetsarbeidet, er nå rettet opp.

NOKUT vedtok våren 2020 at Universitetet i Stavanger (UiS) hadde vesentlige mangler i sitt systematiske kvalitetsarbeid og ga UiS ett år på å rette opp manglene.

Opprettingsåret har gått, og NOKUT har gjennomført et nytt tilsyn. Den sakkyndige komiteen vurderer denne gangen at det systematiske kvalitetsarbeidet ved universitetet er tilfredsstillende. Torsdag 16. desember fattet NOKUT vedtak i tråd med komiteens anbefaling og godkjente kvalitetsarbeidet ved universitetet.

– At UiS nå får godkjent kvalitetsarbeidet viser at universitetet har tatt tak i utfordringene. Dette kommer også frem i tilsynsrapporten. Vi er imponerte over hva UiS har fått på plass på kort tid og under svært krevende arbeidsforhold grunnet koronapandemien, sier Vinje.

UiS har blant annet utarbeidet og fått på plass nytt kvalitetssystem og ny strategi. Hovedinntrykket er at kvalitetssystemet er gjennomarbeidet, og at det ivaretar alle deler av studieporteføljen og sikrer kontinuitet og informasjonsflyt. Universitetet har også kommet godt i gang med forankringsarbeidet og koblinger mellom strategi, kvalitetsarbeid og virksomhetsstyring.

Les tilsynsrapporten (pdf)

Del med andre