Kvalitetsarbeidet ved Norges musikkhøgskole godkjent

NOKUT har i dag godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges musikkhøgskole. Ved første vurdering fant den sakkyndige komiteen enkelte mangler. De er nå rettet opp.

Norges musikkhøgskole er en av de vitenskapelige høyskolene som deltok i NOKUTs pilot­prosjekt for å teste ut ny modell for tilsyn med universiteters og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid.

– Norges musikkhøgskole viste i den første vurderingen at de utførte et godt kvalitetsarbeid, men de måtte gjøre noen justeringer før det kunne bli godkjent. Særlig savnet den sakkyndige komiteen en tydeligere kobling mellom institusjonens strategi og det systematiske kvalitetsarbeidet. De sakkyndige var også usikre på om eksisterende system ivaretok informasjonsbehovet på studietilbudsnivå. Det er gledelig at de nå har fått dette på plass, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Det er den samme sakkyndige komiteen som har stått for opprinnelig og ny vurdering av det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges musikkhøgskole.

Fremmer en sterk kvalitetskultur

I den opprinnelige vurderingen fant den sakkyndige komiteen at Musikkhøgskolens kvalitetsarbeid er godt forankret i styret og ledelse på alle nivåer, og at høyskolen gjennom kvalitetsarbeidet fremmer en sterk kvalitetskultur blant ansatte og studenter. Komiteen opplevde at ledelse på flere nivåer ga uttrykk for en svært proaktiv, undersøkende holdning til informasjon om utdanningskvaliteten, og kvalitetsarbeidet er organisert på en måte som gjør at ansatte og studenter blir representert på en tilfredsstillende måte.

Om Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole er en vitenskapelig høyskole innenfor fagområdet musikk. Høyskolen ble etablert som statlig vitenskapelig høyskole i 1973 og bygget videre på virksomheten til det private Musikkonservatoriet i Oslo. Høyskolen holder til i Oslo og utgjør det største musikkfaglige utdannings- og forskningsmiljøet i Norge.

Del med andre