Kvalitetsarbeidet ved MF godkjent

NOKUT har i dag godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn. Ved første vurdering fant den sakkyndige komiteen enkelte mangler. De er nå rettet opp.

MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn (MF) deltok i NOKUTs pilotprosjekt for å teste ut ny modell for tilsyn med universiteters og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid.

– MF har høye ambisjoner for sin utdanning og forskning. Alle den sakkyndige komiteen snakket med, viste et tydelig engasjement for å bidra til at MF når disse ambisjonene. Studentene har også et aktivt engasjement for kvalitetsarbeid og et ønske om å bidra til forbedring og utvikling av utdanningen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland, som legger til:

– Den sakkyndige komiteen slo fast i første runde at det foregår mye godt kvalitetsarbeid ved MF, både formelt og uformelt, og at de fremmer en god kvalitetskultur. Komiteen fant også enkelte mangler i MFs kvalitetsarbeid som måtte rettes opp. Dette dreide seg om en bedre tilrettelegging for studentmedvirkning, institusjonens sårbarhet og uformelle og ikke nedfelte rutiner.

Etter en ny vurdering mener den sakkyndige komiteen at MF har gjort et godt arbeid for å legge bedre til rette for studentmedvirkning.

– De har også gjennomført tiltak for å redusere institusjonens sårbarhet og etablert en ordning for periodiske evalueringer som gjør at MFs kvalitetsarbeid oppfyller gjeldende krav. Dermed har NOKUT nå godkjent deres systematiske kvalitetsarbeid, avslutter Mørland.

Det er den samme sakkyndige komiteen som har stått for opprinnelig og ny vurdering av det systematiske kvalitetsarbeidet ved MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn.

Om MF

Det teologiske menighetsfakultet ble stiftet i 1907 og er en privat, vitenskapelig høyskole organisert som en stiftelse. MF er i dag landets største teologiske utdanningsinstitusjon og holder til på Majorstuen i Oslo.

Del med andre