Kulbrandstad gjenoppnevnt som styreleder i NOKUT

Kunnskapsdepartementet har gjenoppnevnt Lise Iversen Kulbrandstad som styreleder i NOKUT. I tillegg kommer tre nye medlemmer og nye ansattrepresentanter inn i styret.

– Jeg er veldig fornøyd med styreutnevningen og synes det er fint at styreleder fortsetter i en ny periode, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk og leder av Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har ledet NOKUTs styre siden 1. januar 2017. Perioden hun nå tar fatt på varer ut 2024.

– Jeg er veldig glad for å kunne få fortsette som styreleder i en periode til. NOKUT skal bidra til at vi alle kan ha tillit til kvaliteten i norske utdanningstilbud og til godkjent utenlandsk utdanning. Det er et viktig samfunnsoppdrag som engasjerer meg. Jeg har lært å kjenne NOKUT som en høykompetent og nyutviklende organisasjon og gleder meg til å styrke og videreutvikle samarbeidet med ledelsen og den øvrige administrasjonen, og ikke minst med det nye styret, foreller Kulbrandstad.

De nye styremedlemmene Kunnskapsdepartementet har oppnevnt er Saira Basit, visedekan/assisterande avdelingssjef i fagstaben ved Forsvarets høgskole, Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, og Wictor Østvand Jensen, student og leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter. Her kan du lese mer om de nye styremedlemmene.

NOKUTs ansatte har valgt Anne-Kari Gulliksen fra utenlandsavdelingen som deres representant i styret, med Aslaug Louise Slette fra tilsynsavdelingen og Erik Audensen fra utenlandsavdelingen som varaer.

– Jeg vil ønske det nye styret velkommen og ser frem til konstruktivt samarbeid i tiden fremover. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke styret for innsatsen i året som er gått, og en spesiell takk til medlemmene som nå går ut, sier Vinje.

Styret har det overordnede ansvaret for NOKUT og vedtakene som fattes av organet. Styret blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for en periode på fire år, med unntak av studentene som oppnevnes for halvannet år.

NOKUTs styre vil ha følgende sammensetting fra 1. januar 2021

Medlemmer:

 • Lise Kulbrandstad, professor, styreleder, oppnevnt til 31.12.2024
 • Saira Basit, visedekan/assisterande avdelingssjef, oppnevnt til 31.12.2024
 • Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør, oppnevnt til 31.12.2024
 • Svein Harald Larsen, fagsjef, oppnevnt til 31.12.2022
 • Stina Vrang Elias, adm. direktør, oppnevnt til 31.12.2022
 • Jan I. Haaland, professor, oppnevnt til 31.12.2022
 • Aleksander Thiren Sriskantarajah, student, oppnevnt til 30.06.2022
 • Wictor Østvand Jensen, student, oppnevnt til 30.06.2022

Varamedlemmer:

 • Randi Skår, dekan, oppnevnt til 31.12.2022
 • Tormod Skjerve, seniorrådgiver, oppnevnt til 31.12.2022
 • Johans Tveit Sandvin, professor, oppnevnt til 31.12.2022
 • Alva Amalie Talsnes Eide, student, oppnevnt til 30.06.2022
 • Harald Widding, student, oppnevnt til 30.06.2022

Ansattrepresentanter:

 • Anne-Kari Gulliksen, oppnevnt til 31.12.2024
 • Aslaug Louise Slette, første vara, oppnevnt til 31.12.2024
 • Erik Audensen, andre vara, oppnevnt til 31.12.2024

Del med andre