Kristin Vinje ny NOKUT-direktør

Styret i NOKUT har ansatt Kristin Vinje som ny administrerende direktør. Vinje kommer fra stillingen som dekan ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

– I Kristin Vinje får NOKUT en dyktig og strategisk leder med bred ledererfaring fra høyere utdanning, forvaltning, næringsliv og politikk. Dette har gitt henne god kjennskap til både universitets- og høyskolesektoren og fagskolesektoren. Jeg er veldig glad for at hun har takket ja til å ta på seg denne viktige jobben og ser fram til samarbeidet, sier styreleder i NOKUT Lise Iversen Kulbrandstad.

Kristin Vinje tiltrer stillingen 1. september og etterfølger Terje Mørland som i år avslutter sitt andre og siste åremål. Vinje har også jobbet som visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, hvor hun også har sin doktorgrad i kjemi fra. Hun har vært avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet og hatt lederstillinger i Simula. Fra 2013–2017 var hun innvalgt på Stortinget fra Høyre, hvor hun satt i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og fra 2009 til 2013 var hun finansbyråd i Oslo.

– Jeg er svært glad for denne muligheten og ser frem til å bruke erfaringen min fra ulike organisasjoner i min nye rolle som leder for NOKUT. Jeg synes det er både spennende og meningsfylt å få anledning til å lede og videreutvikle NOKUT, som er en viktig aktør nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med å sikre og fremme kvalitet i utdanning og kompetanse, sier Kristin Vinje.

Del med andre