Koronapandemien ga dårligere læringsutbytte, ifølge fagskolestudentene

Resultater fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020 viser at halvparten av campusstudentene mener de fikk dårligere læringsutbytte. Men de sier også at de stort sett er fornøyde med måten fagskolene løste situasjonen.

Denne våren opplevde fagskolene, sammen med resten av utdanningssektoren, den bråeste og kanskje største omstillingen noensinne. Studenter og ansatte var i flere uker hindret fra å møtes til fysisk undervisning, og mange fryktet at de spesialiserte fagskoleutdanningene skulle lide ekstra.

Årets Studiebarometer for fagskolestudenter ble sendt ut i april, og skal vi tro studentene så håndterte fagskolene situasjonen på en god måte.

Likevel mener NOKUT-direktør Kristin Vinje det er bekymringsfullt at halvparten av campusstudenter mener de fikk et dårligere læringsutbytte.

– Jeg er glad for at fagskolestudentene stort sett er fornøyde med måten fagskolene løste den akutte situasjonen på, og at det ifølge studentene ble gitt god informasjon underveis. Det er likevel bekymringsfullt at så mange campusstudenter svarer at de ikke lærte det de skulle, sier Vinje, som understreker at dette er studentenes mening og ikke en måling av faktisk læringsutbytte.

Fortsatt lite kontakt med arbeidslivet underveis

Det er tredje gang NOKUT gjennomfører Studiebarometeret for fagskolestudenter, og generelt sett er studentene like fornøyde med studiene sine i år som tidligere.

På ett viktig spørsmål står imidlertid utviklingen på stedet hvil. Fagskolestudentene opplever fortsatt lite kontakt med arbeidslivet underveis i utdanningen, og de tekniske fagskolestudentene scorer lavest.

– Det ligger i fagskolenes natur å være tett koblet på arbeidslivet, også underveis i utdanningene. NOKUT gjør nå en oppfølgingsundersøkelse av disse resultatene for å finne ut mer om hva som skal til for å bedre denne situasjonen, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Når det gjelder den overordnede tilfredsheten med studiet, er det også denne gangen helsefagstudentene som er de mest fornøyde, mens studentene ved de tekniske fagskolestudentene er minst fornøyde.

– Imponert over fagskolestudentene

Fagskolestudenter er en sammensatt gruppe, hvor mange er i forskjellige faser i livet, både privat og yrkesmessig. Derfor havnet en del i en ubehagelig skvis da skoler og barnehager stengte. Så mange som en av fire fagskolestudenter svarer at koronakrisen påvirket hverdagen på en slik måte at det var utfordrende å fortsette utdannelsen sin.

– Selv om mange rapporterer om utfordringer med å fullføre og bestå denne spesielle våren, er det imponerende å se at så mange fagskolestudenter kom seg gjennom når vi samtidig vet at mange av studentene både har jobb og familie ved siden av studiene, avslutter NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Fakta om undersøkelsen

Det er tredje gang NOKUT gjennomfører den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret for fagskolestudenter. Undersøkelsen er på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelsen er sendt ut til 17 000 fagskolestudenter, på 600 ulike utdanningstilbud gitt av 67 fagskoler. Om lag 7 000 har svart, som gir en svarprosent på 41 % (2019: 45 %, 2018: 43 %).

Kort om fagskolestudentene i Studiebarometeret

Gjennomsnittsalder: 32 år
Andel kvinner: 45 %
Andel deltidsstudenter: 64 %

Undervisning på campus: 57 %
Samlingsbaserte utdanninger med nettstøtte: 24 %
Ren nettutdanning: 19 %

I relevant arbeid ved siden av studiene: 57 %
I relevant arbeid fra tidligere: 20 %

Del med andre