Klart for vårens nasjonale deleksamener

I april og mai skal flere tusen sykepleier- og grunnskolelærerstudenter gjennomføre nasjonale deleksamener. Vårens eksamener avholdes som digitale hjemmeeksamener.

Sykepleierstudentene er først ut med eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 27. april. Grunnskolelærerstudentene har sin eksamen i matematikk onsdag 19. mai.  

– For sykepleiestudentene vil eksamensformen være lik den som var i desember i fjor, og studentene kan bruke forrige eksamen i forberedelsene, forklarer Stephan Hamberg, assisterende analysedirektør i NOKUT.

Eksamensoppgavene lages av fagmiljøene

– Vi rekrutterer faggrupper med vitenskapelig ansatte fra de høyskolene og universitetene som tilbyr utdanningene, til å lage eksamensoppgavene. I tillegg blir eksamenene kvalitetssikret av referansegrupper, sier Hamberg.

NOKUT rekrutterer også sensorer som retter eksamensbesvarelser uten at de kjenner studentenes utdanningsinstitusjon. Sensorer bruker en felles sensorveiledning som er utviklet av faggruppene. Slik blir sensuren blind. I koronasituasjonen gjelder imidlertid dette kun for grunnskolelærerstudentene.

– Pandemien gjør at høyskolene og universitetene selv må stå for sensuren for sykepleierstudentene. Men vi har utviklet en nasjonal eksamen med en god sensorveiledning. I tillegg vil vi også ha møter for alle institusjonene for å samkjøre sensuren, forklarer Hamberg.

Har lyttet til tilbakemeldinger

I etterkant av den forrige eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi mottok NOKUT mange tilbakemeldinger fra studenter og undervisere.

– Tilbakemeldingene er lyttet til og tatt videre til faggruppa som lager eksamensoppgavene. I tillegg har vi gjort et stort arbeid for å informere studenter og ansatte ved utdanningene om eksamensformen og det praktiske rundt den. Blant annet har vi hatt et eget informasjonsseminar for å diskutere og få på plass felles retningslinjer for høyskolene og universitetene som skal avholde eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, forsikrer Hamberg.

Informasjonsseminaret ble arrangert fredag 9. april og hadde 80 deltakere fra alle institusjonene som har bachelorstudier i sykepleie. På møtet deltok referansegruppa, emneansvarlige, undervisere og eksamensansvarlige og i tillegg noen studenter.

– På møtet fikk faggruppa forklart hvordan de jobber med eksamensoppgavene, og hva som er nytt siden forrige eksamen. I tillegg fikk vi mange gode tilbakemeldinger og innspill som vi skal følge opp videre. Vi skal også ha et nytt fagseminar i starten av juni, sier Hamberg.

Del med andre