Hvor fornøyde er fagskolestudentene med kvaliteten på utdanningen sin?

Det vil NOKUT finne ut av når vi for første gang sender ut en undersøkelse om studiekvalitet til cirka 13 500 fagskolestudenter på 78 fagskoler i hele Norge.

– Nå får også fagskolene sitt Studiebarometer og vi ser fram til å få høre fagskolestudentens stemme. For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig, håper vi alle fagskolestudentene som mottar undersøkelsen svarer, sier Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT.

Undersøkelsen skal brukes av fagskolene i deres løpende kvalitetsarbeid

Et viktig mål med undersøkelsen er å gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid, men også å utvikle en kunnskapsbase som NOKUT og andre myndigheter kan bruke for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren. Resultater fra undersøkelsen publiseres på www.studiebarometeret.no i løpet av høsten 2018.

Fakta om Studiebarometeret for fagskolestudenter

Cirka 13 500 fagskolestudenter på 544 utdanningstilbud og 78 fagskoler inngår i undersøkelsen. Undersøkelsen foregår i tidsrommet 10. april til 2. mai 2018. NOKUT gjennomfører Studiebarometeret for fagskolestudenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Her finner du mer informasjon om Studiebarometeret for fagskolestudenter og andre undersøkelser som NOKUT gjennomfører.

Hva er en fagskoleutdanning?

En fagskoleutdanning bygger på videregående utdanning, eller tilsvarende erfaring, og kjennetegnes ved at den:

  • er yrkesrettet
  • gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring
  • varer mellom ett halvt til to år

De største fagskolestudiene er innen tekniske fag og helsefagutdanninger. Sjekk oversikt over godkjente fagskoletilbud.

Del med andre