Her er fagskolestudentenes dom over håndteringen av koronakrisen

En av fire fagskolestudentene sier at koronakrisen påvirket hverdagen på en slik måte at det var utfordrende å fortsette utdannelsen sin. Det viser de første resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020.

Hver vår gjennomfører NOKUT Studiebarometeret for fagskolestudenter, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Som en følge av vårens koronautbrudd, og den påfølgende nedstengningen av fysisk undervisning, ble det i årets undersøkelse inkludert en rekke koronarelaterte spørsmål.

Nå er de første resultatene klare, og de viser at en del av studentene opplevde vårens krise som så utfordrende at de risikerte å måtte hoppe av studiene. En av fire fagskolestudenter svarer at koronakrisen gjorde det vanskelig å kunne fortsette utdanningen de hadde startet på.

Med stengte barnehager og skoler var det også private dilemmaer som påvirket fagskolestudentenes hverdag, sier analysedirektør Ole-Jacob Skodvin.

– Mange fagskolestudenter er i en alder der det er vanlig å ha barnehage- og skolebarn, og de er i jobb. Når man da havner i en ubehagelig skvis mellom familie, jobb og utdanning, er det ikke vanskelig å forstå at det er vanskelig å prioritere studier, sier Skodvin.

Se opptak fra frokostmøte om digital undervisning

Stor forskjell mellom campusstudenter og nettstudenter

Ikke overraskende er det campusstudentene som sier nedstengningen fikk størst konsekvenser. Over 80 % sier at undervisningen ble vesentlig endret, og mange sier læringsutbyttet ble dårligere da undervisningen ble flyttet til nett.

– Hele tre av fire campusstudenter svarer at de fikk dårligere læringsutbytte enn ellers. Det betyr ikke at alle nødvendigvis fikk det, men ut ifra antallet kan det være en indikasjon på at det er tilfelle for noen fagskolestudenter, forklarer Skodvin.

Blant nettstudentene var imidlertid tonen en helt annen. Under 10 prosent av de spurte sa at undervisningen deres hadde endret seg. Likevel svarte cirka 15 prosent av nettstudentene at koronakrisen påvirket hverdagen deres på en måte som gjorde at det kunne bli vanskelig å fullføre studiene.

Stort sett fornøyde med håndteringen

Til tross for utfordringene som oppstod når fagskolene stengte svarer studentene at de er fornøyde med måten koronakrisen ble håndtert på av fagskolene, sier analysedirektøren.

– Det er selvsagt lokale variasjoner, men fagskolestudentene er stort sett er fornøyde med hvordan fagskolene håndterte den ekstreme situasjonen, avslutter Skodvin.

Alle resultatene fra Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020 blir presentert 24. september. Følg med på nokut.no og i sosiale medier for informasjon om lansering.

Del med andre