Forsiktig nedgang i strykprosenten på nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningen

Resultatene fra vårens eksamen var bedre enn høsten 2020, men det er fortsatt flere som stryker enn før pandemien slo til.

Denne våren ble over 1400 lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningen (GLU) trinn 1-7 og 5-10 testet i nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk. Det er sjette året NOKUT organiserer nasjonal deleksamen i matematikkdidaktikk, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Resultatene fra vårens eksamen viser en forsiktig nedgang i strykprosenten, sammenlignet med høsten 2020.
Av de 918 studentene som avla eksamen på grunnskolelærerutdanningens trinn 1-7, var det 23,2 prosent som fikk strykkarakter, en nedgang fra 31,9 prosent høsten 2020.
Av de 569 studentene som avla eksamen på grunnskolelærerutdanningens trinn 5-10, var det 16,5 prosent som strøk, en nedgang fra 22,1 prosent høsten 2020. Disse studentene har valgt matematikk og ønsker å bli mattelærer i grunnskoletrinnene 5. til 10.

Det er verdt å merke seg at eksamen avholdes på forskjellige tidspunkt i studieløpet, avhengig av studiested. Derfor er det vanskelig å sammenligne de enkelte studiestedenes resultater direkte, men trenden er likevel positiv.

Flere som stryker nå enn før pandemien
Selv om man kan se en bedring av resultatene, er strykprosenten fortsatt høyere enn den var våren 2020. Da var det henholdsvis 13,4 prosent (GLU 1-7) og 8,3 prosent (GLU 5-10) som fikk den laveste karakteren.
– Det er godt å se at færre studenter strøk på eksamen i våres, enn tilfellet var i fjor høst. Men det er fortsatt mange som stryker, og derfor er det grunn til å jobbe mer med undervisningen for å styrke kompetansen i dette viktige faget, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje, som mener pandemien også kan ha virket negativt på resultatene.

– Det er fortsatt ikke en optimal studiesituasjon for alle studenter, og vi håper at resultatene blir bedre i takt med normaliseringen av studiehverdagen. Om det skjer allerede til høsten, eller neste vår er umulig å si nå, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Del med andre