Færre sykepleierstudenter strøk på nasjonal deleksamen

Andelen som stryker er fortsatt høy, men lavere enn de to foregående år. – Et steg i riktig retning, mener NOKUTs direktør Terje Mørland.

Resultatene fra nasjonal deleksamen i sykepleierstudiet er klart. De viser at det på nasjonalt nivå var 19,7 prosent av studentene som strøk i 2019. Det er en nedgang fra 21,9 i 2018 og 21,5 i 2017. Gjennomsnittskarakteren nasjonalt ligger på en god D.

– Det er flott at det er færre som strøk på nasjonal deleksamen i fjor sammenliknet med årene før. Fortsatt er strykprosenten for høy, men denne eksamenen er et viktig verktøy for universitetene og høyskolene til å forbedre undervisningen, slik at færre stryker i fremtiden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Den oppfattelsen deler også NOKUTs direktør Terje Mørland, som mener at resultatene er et steg i riktig retning.

– Når vi dykker ned i tallene, ser vi at det fortsatt er store variasjoner mellom institusjonene. Resultatene tyder på at anatomi, fysiologi og biokjemi er krevende for sykepleierstudentene. Samtidig er disse emnene grunnleggende for sykepleiere, og derfor er det viktig at institusjonene fortsetter å jobbe med å bedre resultatene. Men likevel er det gledelig at det samlet sett er lavere strykprosent, sier Terje Mørland.

Det er særlig NTNU i Trondheim som skiller seg ut av de institusjonene som gjør det godt. Der fikk seks av ti studenter karakteren B eller bedre. De har også det klart beste karaktersnittet i landet. Slik var det også i 2017 og 2018.

Karakterfordeling nasjonalt

NOKUT skal nå gjennomgå og analysere resultatene fra årets eksamen. Målet er at resultatene kan brukes av både Kunnskapsdepartementet, institusjonene og NOKUT i det videre arbeidet med å utvikle kvaliteten i norsk utdanning.

NOKUT arrangerer nasjonale eksamener ved bachelorgradstudiet i sykepleie og i grunnskolelærerutdanningen. På sykepleierutdanningen testes studentene i det naturvitenskapelige basisemnet anatomi, fysiologi og biokjemi. Ved de fleste institusjoner ligger emnet i studentenes første semester.

Les mer om nasjonal deleksamen

Se resultatene fra alle institusjonene (excel)

Del med andre