Fagskolestudentene studerer mye og klager lite

Men kontakten med arbeidslivet mener studentene kunne vært bedre.

Resultatene fra det andre Studiebarometeret for fagskolestudenter (SBF) er her, og det bekrefter funnene fra den første undersøkelsen i 2018, studentene er fornøyde med utdanningene.

Blant de største utdanningstypene er det studentene ved helse-, oppvekst og sosialfagene som er mest fornøyd, der nesten ni av ti sier de er tilfreds med studiet sitt.

– Det er veldig gledelig å se at de aller fleste studentene er fornøyd med studiet de går på, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Samtidig advarer han mot å tro at tilstanden er rosenrød i fagskolesektoren.

På bakgrunn av det studentene sier så ser vi at det er enkelte fagskoler og utdanningstilbud som har utfordringer. Et år med dårlige tilbakemeldinger kan være tilfeldig, men om det er to år på rad bør det ringe en bjelle, advarer Mørland. Han oppfordrer alle fagskolene til å sette seg inn i resultatene og bruke dem aktivt i arbeidet for å heve utdanningskvaliteten. Les hele rapporten (pdf)

Studentene opplever liten grad av kontakt med arbeidslivet i studiet

En av fagskolenes kjerneoppgaver er å være tett knyttet til næringslivet, og levere utdannelser som trengs.

Selv om studentene i all hovedsak er enig i at utdanningene er arbeidslivsrelevante, opplever de i mindre grad at arbeidslivet bidrar direkte inn i undervisningen, og at det legges til rette for at man kan knytte kontakter med arbeidslivet.

– Studentene sier de lærer det de trenger for å være relevante for arbeidslivet, men opplever i mindre grad kontakt med bedriftene underveis i studiene. Her burde fagskolene og næringslivet jobbe tettere sammen, sier NOKUT-direktøren, som understreker at disse tallene varierer en del fra studium til studium.

Full arbeidsuke og mer til

I Studiebarometeret kommer det frem at en heltidsstuderende fagskolestudent bruker mer tid i uka på skolearbeid enn en vanlig arbeidstaker, i snitt 38,7 timer i uka. Det er en oppgang på 0,4 timer fra i fjor, og ligger en drøy time over en normal arbeidsuke i arbeidslivet.

Men når man legger til at heltidsstudentene i snitt jobber fem timer betalt arbeid i uka i tillegg, ender den totale arbeidsbelastningen på hele 43,8 timer.

For deltidsstudentene er den totale arbeidsbelastningen enda større, de oppgir 46,8 timer i uka med jobb og utdanning.

– Når vi ser hvor mye tid studentene legger ned i studiene sine, gjerne med en jobb ved siden av, kan vi anta at studentene er motiverte og seriøse. Det synes vi i NOKUT er bra, sier Mørland.

NOKUT samler kunnskap om kvalitet

I forbindelse med lanseringen av årets studiebarometer, lanserer NOKUT også et nytt verktøy som skal gjøre det lettere å samle kunnskap om den norske fagskolesektoren.

På nettsidene blir nå kunnskap om kvalitet samlet på et sted, som både skal være brukervennlig og lett tilgjengelig. Her finner du også et interaktivt kart som gir en enkel oversikt over alle studiesteder i landet, både private og offentlige.

Ved lansering vil det være egne temasider for Kobling til arbeidslivet i kreative fag og Organisering av teknisk fagskoleutdanning. Flere temasider vil legges ut etter hvert som vi får mer kunnskap på feltet.

Del med andre