Fagskoler kan raskt og ubyråkratisk tilby kompetanseheving

I disse dager er det mange som trenger kompetanseheving som kan gjennomføres raskt. Fagskolene har redskapene som skal til for å sette sammen og tilby korte kurs og moduler.

Fagskolene tilbyr normalt arbeidslivsrelevante utdanninger på mellom et halvt og to år. Mange lurer nå på om fagskolene har lov til å tilby korte kurs på mindre enn et halvt år.

– Det korte svaret er: Ja, fagskoler kan tilby korte moduler på mindre enn 30 studiepoeng. Og det kan skje både raskt og ubyråkratisk, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Kan tilby korte emner uten ny akkreditering

Koronaviruset har rammet mange i Norge hardt. Vi opplever den høyeste arbeidsledigheten på svært lenge. Etterspørselen etter opplæring og utdanning øker i slike perioder. Risikoen for oppsigelse eller permittering er dessuten størst for arbeidstakere med lite utdanning. I denne situasjonen er det fornuftig å øke kompetansen til den enkelte. Dette er bra både for personen det gjelder, for næringslivet og for samfunnet.

Fagskolene kan være en viktig leverandør av arbeidslivsrelevant kompetanseheving. Stortinget og regjeringen har opprettet ulike tiltakspakker som blant annet peker på fagskolene. Vi kjenner dessuten til at regjeringen og partene i arbeidslivet er i gang med å endre regelverket, slik at de som mottar dagpenger kan delta i korte opplæringstilbud samtidig.

Spørsmål NOKUT har fått, tyder på at mange tror at det alltid kreves ny akkreditering for å starte opp nye tilbud. Noen tror også at regelverket ikke tillater korte moduler under 30 studiepoeng. Slik er det imidlertid ikke.

– Fagskoler med allerede akkrediterte utdanninger kan tilby korte emner, forutsatt at disse ligger innenfor utdanningene fagskolene allerede tilbyr, sier Mørland.

Clara Hasselberg, seksjonssjef i seksjon for studieprogram i NOKUT, forklarer hvordan:

– Fagskoler kan tilby enkeltemner og moduler på mindre enn 30 studiepoeng. Dette kan være enkeltemner fagskolene allerede har, eller de kan sette sammen nye enkeltemner innenfor eksisterende fagskoleutdanninger.

– Slike endringer krever ikke ny akkreditering. Fagskoler kan dermed raskt og ubyråkratisk tilby kompetanseheving som etterspørres i arbeidslivet, understreker Hasselberg videre.

NOKUT oppfordrer fagskolene til å samarbeide med hverandre og med yrkesfeltet om løsningene de velger.

Enkeltemnestudenter kan tas opp til eksisterende eller nye enkeltemner

Fagskoler kan ta opp studenter til enkeltemner som allerede er en del av en fagskoleutdanning. De kan også sette sammen enkeltemner på nye måter og dermed tilby kompetanse som etterspørres.

– Fagskolene kan for eksempel hente fra læringsutbyttene for to eller flere eksisterende emner, og sette det sammen til et nytt emne. De nye emnene kan tilbys til enkeltemnestudenter, forklarer Hasselberg.

Studentene som tas opp til enkeltemner må være kvalifisert for opptak til den fagskoleutdanningen emnet er en del av. Det er den enkelte fagskolen som tar opp studenter til enkeltemner. Hvis studentene fyller vilkårene for støtte fra Lånekassen, kan de få studiestøtte selv om de er enkeltemnestudenter.

Det trengs ikke ny akkreditering for å tilby enkeltemner på denne måten, verken nå eller i normalsituasjonen. Det følger av det ordinære regelverket. Dersom det er nødvendig, gjør NOKUTs koronaparagraf (fagskoletilsynsforskriften § 3-9) det for tiden også mulig å tilby utdanninger og emner på andre måter enn det som ble akkreditert. For eksempel kan et emne tilbys som nettstudium, i stedet for på campus. 

Dokumenteres gjennom karakterutskrift

Enkeltemner dokumenteres gjennom karakterutskrift. Karakterutskriften vil vise hvilket emne som er tatt, hvor mange studiepoeng emnet er på og karakter eller bestått / ikke bestått.

– Dersom fagskoler ønsker å vise at enkeltemnet er en kompetanseheving som står på egne ben, kan det for eksempel lages et vedlegg til karakterutskriften som forklarer kompetansen emnet gir, sier NOKUTs seksjonssjef i seksjon for studieprogram.

Vitnemål kan bare gis til hele utdanninger

Fagskoleloven setter grenser for hva som utgjør en hel fagskoleutdanning. Vitnemål kan bare skrives ut for hele utdanninger. En fagskoleutdanning kan ikke være mindre enn 30 studiepoeng. Kunnskapsdepartementet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra dette.

Enkeltemner vil derfor ikke gi vitnemål i seg selv, men de kan godskrives og kunne være del av en fullført fagskoleutdanning eller en grad. For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må minst 30 av studiepoengene være avlagt ved denne fagskolen. Det er egne regler om dette i fagskoleforskriften.

NOKUT kan være til hjelp

NOKUT håper fagskoler vil samarbeide med hverandre og med yrkesfeltet om raskt å få på plass nye tilbud.

– Vi kan gi råd og veiledning om hvordan dette kan gjøres og vil komme tilbake med mer informasjon, avslutter Hasselberg.

Del med andre