Fagskolen Vestfold og Telemark må legge ned utdanningstilbud

NOKUT trekker akkrediteringen for utdanningene bygg (nettbasert) og maskinteknikk (stedbasert). Grunnen er at flere punkter i fagskoletilsynsforskriften ikke er oppfylt.

Mangelfulle studieplaner og behov for endringer i eksamens- og vurderingsordningene til de aktuelle studiene er bakgrunnen for at skolen må legge ned de to utdanningene.

Fikk frist til mars 2020

NOKUT satte i gang tilsyn med utdanningene i 2018. I tilsynet ble det avdekket at daværende Fagskolen Telemark ikke oppfylte alle kravene i fagskoletilsynsforskriften. I september 2019 vedtok NOKUTs styre at flere krav i lovverket ikke var oppfylt, og fagskolen fikk frist til mars 2020 for å rette opp i manglene.

Ifølge de sakkyndige er ikke alle manglene utbedret, og i tilsynsrapporten deres er konklusjonen at fagskolen bryter regelverket på disse punktene.

– Fagskolen må nå iverksette tiltak som gjør det mulig for studentene å fullføre den påbegynte utdanningen. Disse tiltakene skal godkjennes av NOKUT, sier Øystein Lund, konstituert administrerende direktør i NOKUT.

Om Fagskolen Vestfold og Telemark

1. januar 2020 fusjonerte Fagskolen Telemark og Fagskolen i Vestfold. Skolen har studiested i Horten og Porsgrunn. Fagskolen er offentlig og tilbyr 13 utdanninger, både som nettbaserte utdanninger med samlinger og som stedbaserte utdanninger.

Del med andre