Fagskolen i Østfold først ut med to akkrediterte fagområder

NOKUT har akkreditert fagområdet teknisk ved Fagskolen i Østfold. Fra før har de akkreditering på fagområdet helse. Dermed blir fagskolen den første i Norge med to akkrediterte fagområder.

– Vi gratulerer Fagskolen i Østfold med akkrediteringen av fagområdet teknisk. Akkrediteringen gir gode muligheter for tverrfaglige, arbeidslivsrelevante studier på tvers av etablerte fag- og yrkesfelt, sier administrerende direktør i NOKUT Terje Mørland.

I søknaden påpekte fagskolen nettopp behovet for at nye studietilbud i fremtiden vil være på tvers av de tradisjonelle fagretningene.

– Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden, har lagt vekt på at fagmiljøet knyttet til teknisk ved Fagskolen i Østfold samlet sett er bredt nok og har kompetanse til å vurdere hvilken kompetanse som må rekrutteres dersom fagskolen ønsker å etablere studietilbud den ikke tilbyr per i dag, forklarer Mørland.

Akkrediteringen av fagområdet teknisk omfatter de fem fagretningene teknisk og industriell produksjon (TIP), informasjonsmodellering, kjemi, bygg og elektro. Fagskolen har nå fullmakt til å opprette og nedlegge stedbaserte og nettbaserte utdanninger innenfor det akkrediterte fagområdet.

Om fagskolen

Fagskolen i Østfold er en fylkeskommunalt eid fagskole som startet opp i 1989. Nå går nær 500 studenter ved fagskolen, enten ved studiestedet i Fredrikstad eller følger nettbaserte studier. Fagskolen har en fagområdeakkreditering fra før innen helse.

Les tilsynsrapport med vedtak (pdf)

Les mer om fagområdeakkrediteringer

Del med andre