Enklere søknadsskjema og ny søknadsveileder for fagskolene

Denne høsten kan fagskolene glede seg over enklere søknadsskjema for fagskoleutdanning, kortere saksbehandlingstid og oppdatert informasjon om søknadsprosessen og regelverket.

Fra fredag 14. august kan fagskoler og de som vil bli fagskole ta i bruk NOKUTs nye søknadsskjema når de skal søke om akkreditering av fagskoleutdanning. Skjemaet ligger som tidligere i NOKUTs institusjonsportal, men har fått en overhaling.

Det nye skjemaet er vesentlig kortere enn det gamle, og etablerte fagskoler må levere inn mindre dokumentasjon. Slik vil NOKUT legge til rette for en kortere saksbehandlingstid, sier fungerende tilsynsdirektør Hege Brodahl.

– Vi ønsker at de som søker akkreditering av fagskoleutdanning fra NOKUT skal bruke mindre tid på søknadsarbeidet, og heller mer tid og ressurser på selve utdanningen og kvalitetsarbeidet sitt. Det tror vi er bra for alle parter, sier Hege Brodahl.

Sammen med det nye søknadsskjemaet åpner NOKUT også et skjema for å melde fra om endringer i akkrediterte fagskoleutdanninger.

Kortere saksbehandling gir ikke dårligere utdanningskvalitet

For å sikre at kvaliteten i utdanningene er tilfredsstillende, vil NOKUT styrke arbeidet med det periodiske tilsynet med fagskolenes kvalitetsarbeid. De nye utdanningene vil også bli fulgt opp på normal måte, gjennom stikkprøver og indikasjonsbasert tilsyn.

Ny søknadsveileder og flere nettressurser om regelverket

Sammen med det nye søknadsskjemaet får fagskolene en ny veileder til søknadsprosessen for akkreditering. Veilederen er rettet både mot etablerte fagskoler, og mot søkere som vil ha akkreditert sin første utdanning. Nye søkere må gjennom en mer omfattende prosess enn fagskoler som allerede har akkrediterte utdanninger.

I tillegg til veilederen om selve søknadsprosessen, er NOKUT godt i gang med å dele viktig informasjon om regelverket for fagskoler. Det er blant annet publisert en rekke nettartikler om utvalgte krav fra regelverket, for å hjelpe fagskolene til å forstå reglene de selv må ivareta når de er i drift.

Del med andre