Dystre tilbakemeldinger fra fagskolestudentene – over halvparten er bekymret for utdanningskvaliteten

Betydelig dårligere sosialt miljø og bekymring for utdanningskvaliteten. Studentenes tilbakemeldinger i Studiebarometeret for fagskolestudenter 2021 er ikke hyggelig lesning.

Koronapandemien har fått store konsekvenser for studenter ved høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler) det siste året. Det viser ferske resultater fra Studiebarometeret for fagskolestudenter.

Over 60 prosent av fagskolestudentene sier de er bekymret for at utdannelsen de har fått under korona, er av dårligere kvalitet enn den de hadde fått i en normalperiode. Når man ser nærmere på de ulike studieretningene og de som tar utdanninger som normalt er stedbaserte, blir tegnene enda tydeligere. Blant de over tusen svarene fra studenter ved kreative fag, sier hele 76 prosent at de er bekymret for kvaliteten. Dette bekymrer NOKUT-direktør Kristin Vinje.

– Det er bekymringsfullt at så mange fagskolestudenter sier at de er redde for at kvaliteten på studiene deres er dårligere nå enn det den ville vært før korona. Når også halvparten av studentene sier at nettundervisningen har vært demotiverende, er det grunn til å reagere sier NOKUT-direktøren. – Det er samtidig viktig for meg å berømme studentene for innsatsen, og mange har på imponerende vis kommet seg gjennom og fullført sine studier, fortsetter hun.

– NOKUT vil følge opp resultatene fra årets studiebarometer og gjøre nærmere analyser for å se om det er noe annet enn korona som påvirker de dårlige resultatene. Vi er selvsagt bekymret for at den storstilte veksten i fagskolesektoren de siste årene, kombinert med pandemi, har gjort at fagskolestudentene er ekstra skadelidende, sier Vinje. Hun understreker at NOKUT er opptatt av at så mange som mulig skal kunne ta høyere yrkesfaglig utdannelse, men veksten må skje uten at det går ut over utdanningskvaliteten.

– Et år med avstand, lite sosial kontakt og mye alenesitting

I årets utgave av Studiebarometeret for fagskolestudenter sier studentene tydelig ifra at tilfredsheten med det sosiale miljøet blant studentene har blitt betydelig dårligere. På en skala fra 1–5 har tallene gått fra 4,1 i 2019, til 3,4 i 2021. Det er trist, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– At mange studenter har hatt det kjipt under pandemien, er leit, men dessverre ikke overraskende. Det har vært et år preget av avstand, lite sosial kontakt og mye alenesitting. På vei ut av pandemien må målet være at tilfredsheten skal bli minst like bra som den var før pandemien, sier Asheim.

Fagskolestudentene er fornøyde med praksis

Det er dessverre mye negativt å finne i studentenes tilbakemeldinger, men noe positivt er det heldigvis også. Ett av de funnene som er overraskende gode, er hvordan fagskolene har løst avviklingen av praksisperiodene til studentene.

Omlag 3 000 fagskolestudenter har svart at de har obligatorisk praksis en eller flere ganger i studieløpet.

Og til tross for at store deler av vårsemesteret var underlagt et regime med nedstengninger og forsamlingsforbud, sier likevel 40 prosent av fagskolestudentene at de ikke har hatt noen avvik i gjennomføringen av praksis. Mange av de som har fått avvik, har likevel ikke fått avlyst praksisen sin, men den er avviklet på en annen måte enn først planlagt.

Av de temaene som det blir spurt om i Studiebarometeret for fagskolestudenter, er praksis det fagskolestudentene er mest fornøyd med, sammen med vurderingsformer.

Del med andre