Det internasjonale arbeidet med kvalifikasjonspass for flyktninger fortsetter

Til tross for koronapandemien fortsetter progresjonen i kvalifikasjonspass-prosjektene til FN-organisasjonen UNESCO og Europarådet. Nå er NOKUT nominert til internasjonal pris sammen med UNESCO.

I kjølvannet av flyktningkrisen i 2015–2016 ble NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger opprettet. Siden da har arbeidet ledet til utviklingen av et europeisk kvalifikasjonspass i regi av Europarådet og et kvalifikasjonspass for land utenfor Europa i regi av UNESCO. Selv med den globale pandemien som har herjet de siste månedene, har utviklingen vært positiv.

For FNs høykommissær for flyktninger er det et mål at 15 prosent av verdens unge flyktninger skal være i høyere utdanning innen 2030. I dag er det kun tre prosent som er det. De NOKUT-utviklede kvalifikasjonspassene kan dermed bli et viktig verktøy for å nå det ambisiøse målet.

Ønsker testing i flere land

NOKUT har fremdeles en sentral rolle i prosjektene og er blant annet ansvarlig for utvikling av metode og opplæring. I tillegg er Marina Malgina, seksjonssjef i NOKUTs seksjon for intervjubaserte ordninger, koordinator i begge prosjektene.

– Fra høsten blir det lansert et opplæringsopplegg for saksbehandlere i Europarådets prosjekt. Opplæringstilbudet utvikles av NOKUT og tilbys av Europarådet til alle saksbehandlere som gjennomfører intervjuer i prosjektet, forteller hun.

Også i UNESCOs kvalifikasjonspass-prosjekt er det fremgang. Etter et vellykket pilotprosjekt i 2019 jobbes det nå med å tilrettelegge for en ny runde med intervjuer i Zambia. På grunn av pandemien må imidlertid intervjuene gjøres digitalt.

– Vi jobber med rekruttering av nye land som ønsker å teste UNESCOs kvalifikasjonspass. Blant annet er vi i dialog med søsterkontoret vårt i Sør-Afrika og myndighetene i Irak og Trinidad og Tobago, sier Malgina.

Kan bidra til å løse koronautfordringer

Kvalifikasjonspassene kan også vise seg å bli nyttige i koronasituasjonen. Det er mange flyktninger som har helsefaglig bakgrunn. I den pågående krisen har dette vært sårt tiltrengt arbeidskraft i flere land. Dersom flyktninger kan få tatt i bruk kompetansen sin, kan de raskt gå inn og bidra og avlaste lokale helsearbeidere.

– I mai og juni gjennomførte Europarådet intervjuer med flyktninger i Italia og Frankrike. Målet er å identifisere hvem som har en relevant helsefaglig bakgrunn. For dem kan et kvalifikasjonspass være et stort steg på veien for å kunne bruke og videreutvikle kompetansen sin, og de kan bidra i arbeidet som gjøres mot korona. Dette kan gjøres i flere andre land også, forklarer Malgina.

Prisnominasjon til NOKUT

Arbeidet med kvalifikasjonspassene blir også lagt merke til internasjonalt. Sammen med UNESCO har NOKUT blitt nominert til prisen PIEoneer of the year under årets PIEoneer Awards. Prisen skal deles ut 11. september.

– Det er en stor ære å bli nominert til denne prisen. Det betyr at kvalifikasjonspassene og arbeidet vi gjør blir lagt merke til. Motivasjonen vår er ikke å vinne priser, men det er likevel en veldig hyggelig oppmerksomhet og annerkjennelse, avslutter Malgina.

Del med andre