Berit Kjeldstad tildelt NOKUTs ærespris

Professor og tidligere prorektor ved NTNU Berit Kjeldstad er tildelt NOKUTs første ærespris for sin iherdige innsats for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen de siste 15 årene. Hun mottok prisen på NOKUTs Utdanningsfest 30. januar.

– Jeg gratulerer Berit Kjeldstad med en velfortjent ærespris. Hun har et stort hjerte for god utdanning og har viet sitt profesjonelle liv til å bidra til at studentenes utdanning blir bedre. Hennes innsats har vært et viktig bidrag til å føre utdanning ut av forskningsskyggen og gitt undervisning et prestisjeløft, både ved NTNU og nasjonalt, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

– Kjeldstad har vært en pådriver for utdanningskvalitet, utdanningsledelse, innovasjon og helhetlig tenkning gjennom en lang periode. Som prorektor spilte hun en avgjørende rolle for å løfte arbeid med utdanningskvalitet ved NTNU, samtidig som hun har vært sentral på nasjonalt nivå gjennom ledelse og deltakelse i ulike utvalg og komiteer. Da hun gav seg som prorektor, fortsatte hun som leder av NTNUs avdeling for utdanningskvalitet, som rapporterer til ny prorektor. Hennes innsats inspirerer, avslutter Mørland.

Berit Kjeldstad var prorektor for utdanning ved NTNU i to 4-årsperioder fra 2009 til 2017. Som prorektor arbeidet hun spesielt med å utvikle utdanningsledelse ved institusjonen. Under hennes ledelse har det blitt satset på innovative undervisningsformer, merittering av utdanning, økt brukt av digitale verktøy og fleksibel undervisning.

Som prorektor bygget Kjeldstad opp og lanserte NTNUs toppundervisningsprogram, en helhetlig satsing for utdanning av høy internasjonal kvalitet. Målet er å styrke og synliggjøre undervisningskompetanse og bidra til økt læringsutbytte hos studentene. Satsingen har blant annet ledet frem til to Sentre for fremragende utdanning hvor NTNU er vertsinstitusjon, Engage og Excited. Kjeldstad har også vært sentral i utviklingen av SFU-ordningen som utdanningsstrategi ikke bare på institusjonelt nivå, men også på nasjonalt nivå – blant annet gjennom arbeidet i Universitets- og høgskolerådet. Hennes ekspertise og kunnskap er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt.

Les hele begrunnelsen her

Om NOKUTs ærespris

Æresprisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en særlig innsats for å sikre og utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning i den perioden NOKUT har eksistert. Tildelingen skjer i anledning at NOKUT i 2018 var 15 år. Personen må ha gjort en særlig innsats utover eget fagmiljø og institusjon for å synliggjøre, sikre og/eller utvikle kvaliteten i høyere utdanning. Æresprisen gis i form av et diplom og trykket "Visdom" av Kith Mjøen.

Juryen har bestått av styreleder i NOKUT Lise Iversen Kulbrandstad, tidligere styreledere i NOKUT Borghild Barth-Heyerdahl Roald og Petter Aaslestad og NOKUT-direktør Terje Mørland.

Del med andre